Tin ảnh/video

Thăm dò ý kiến

  Quảng bá hội viên
Cổng TT Bộ KH&ĐT
Báo điện tử Bizlive
Website Cục Đầu tư nước ngoài
Dự án TCV-Vafie
Diễn đàn Cạnh tranh Quốc gia
nhadautu.vn
vietfair
vietfair
Gửi lúc 03:14' 03/02/2015
Lĩnh v ự c bán buôn bán l ẻ , s ử a ch ữ a chi ế m v ị trí th ứ hai v ề thu hút v ố n FDI c ủ a ngành kinh doanh b ấ t đ ộ ng s ả n v ớ i 30,79 tri ệ u USD.
Gửi lúc 01:39' 05/01/2015
Tính chung cả cấp mới và tăng vốn trong 12 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20,23 tỷ USD, bằng 93,5% so với cùng kỳ 2013 và tăng 19% so với kế hoạch năm 2014 (17 tỷ USD).
Gửi lúc 04:00' 29/12/2014
Trong năm 2014 Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 505 dự án cấp mới 179 dự án tăng vốn, với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng vốn là 7,32 tỷ USD chiếm 36,2% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam
Gửi lúc 03:57' 15/12/2014
Tính riêng từ 1/1/2014 đến 15/12/ 2014, Thái Lan có 35 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt khoảng 149 triệu USD. Ngoài ra, có 13 dự án của Thái Lan tăng vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 55 triệu USD.
Gửi lúc 02:10' 01/12/2014
Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo sơ bộ tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 11 năm 2014 như sau:
Gửi lúc 04:19' 23/09/2014
Những tháng đầu năm 2014, Hàn Quốc đã thay thế Nhật Bản để trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Nhiều dự báo cho thấy, Hàn Quốc sẽ giữ vững ngôi vị nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam trong năm 2014.  
Gửi lúc 03:30' 08/08/2014
Theo số liệu của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 7/2014, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1,004 tỷ USD; 2 dự án trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 337 tỷ VNĐ, thực hiện xác nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 44 tỷ VNĐ.
Gửi lúc 02:13' 25/12/2013
Theo các báo cáo nhận được, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2013 cả nước có 1275 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 14,272 tỷ USD, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2012 và 472 l ượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,355 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2012.
Gửi lúc 02:01' 04/09/2013
Thời gian qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) đã đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng và  phát triển  của Việt Nam. Tính đến tháng 6 năm 2013, đã có 15.067 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 218,8 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 106,3 tỷ USD. ĐTNN đã trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho tổng vốn đầu tư xã hội (chiếm khoảng 23,3% tổng vốn đầu tư xã...
Gửi lúc 02:02' 14/05/2013
Là một trong những dấu ấn đậm nét nhất của chính sách đổi mới kinh tế, Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam được ban hành lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1987, trở thành khung khổ luật pháp cơ bản đầu tiên cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta về mở cửa, hội nhập.