Tin ảnh/video

Thăm dò ý kiến

  Quảng bá hội viên
Cổng TT Bộ KH&ĐT
Báo điện tử Bizlive
Website Cục Đầu tư nước ngoài
Dự án TCV-Vafie
Diễn đàn Cạnh tranh Quốc gia
nhadautu.vn
vietfair
vietfair
Gửi lúc 01:24' 02/12/2014
Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, gọi tắt là Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, được thành lập theo quyết định số 91/2003/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội Vụ trên cơ sở chuyển tên  từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI Club)
Gửi lúc 02:21' 27/11/2014
Đại hội IV Hiệp hội DNĐTNN - 24/10/2014
Gửi lúc 03:19' 05/11/2014
Danh sách Ban kiểm tra Hiệp hội DNĐTNN nhiệm kỳ IV(2014-2018)
Gửi lúc 01:31' 02/11/2014
Hiệp hội Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của Bên Việt Nam trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh và đại diện các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài và của các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế...
Gửi lúc 03:07' 26/10/2014
Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội DNĐTNN nhiệm kỳ IV(2014-2018)
Gửi lúc 09:04' 30/07/2014
T ạ p chí Nhà Đ ầ u T ư là c ơ quan báo chí, c ơ quan ngôn lu ậ n c ủ a Hi ệ p h ộ i Doanh nghi ệ p đ ầ u t ư n ướ c ngoài, là c ơ quan báo chí đa ph ươ ng ti ệ n g ồ m báo in và báo đi ệ n t ử .
Gửi lúc 04:08' 16/04/2012
Trung tâm Thông tin và tư vấn Đầu tư
Gửi lúc 02:45' 15/03/2010
Đại hội III HIệp hội DNĐTNN – 13/3/2010
Gửi lúc 03:28' 16/03/2007
Đại hội II HIệp hội DNĐTNN – 16/3/2007
Gửi lúc 02:47' 29/05/2006
Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004