Bạn đang ở đây

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

h3_zpsadc94c54.jpg

h7_zps4dd3efcb.jpg

h8_zpsd267c0d5.jpg

h9_zps2f6cde3b.jpg

h10_zpsc5bdc63e.jpg

h11_zps35b3cd49.jpg

h12_zps603790da.jpg

h4_zps2b900afd.jpg

h5_zps0f4b9d07.jpg

h6_zps76dcee30.jpg

a1_zps34e7ecd2.jpg

a2_zps3dce8484.jpg

a3_zpsc1363417.jpg

a4_zps1be65504.jpg

a5_zps623a45fe.jpga6_zps4047529a.jpga7_zpsba2b0fc3.jpga8_zpscbdbcb8f.jpg

a9_zps59688a36.jpg

a10_zps06929844.jpg

a11_zpsbb72c13d.jpg

a12_zps3f4a082c.jpg

a13_zps00d04a93.jpg

a14_zps389c13d2.jpg

a15_zps325791a4.jpg

a16_zpsc78d1c38.jpg

a17_zps3ffa5765.jpg

a18_zps110efe18.jpg

a19_zps2db5791f.jpg

a20_zpsfdcb6007.jpg

a21_zps989b529d.jpg

c1_zpsee861bb4.jpg

c2_zpsa92087a9.jpg

c2_zpsa92087a9.jpg

c3_zps40d5f27c.jpg

c4_zpsf7a49a5f.jpg

c5_zps824409d4.jpg

h15_zps04f5406f.jpg

p1_zps0f7448c0.jpg

p2_zps6edd490c.jpg

p3_zps12ab57f1.jpg

p4_zps533a321b.jpg

Một số hình ảnh tại Đại hội lần thứ I:

d16_zps43b46119.jpg

Ông Trần Du -Tổng thư ký giới thiệu chương trình Đại hội

d19_zps57e210d4.jpg

Chủ tịch danh dự CLB Ông Đậu Ngọc Xuân phát biểu khai mạc Đại hội

d2_zpse0b62ead.jpg

Ông Phạm Hồng Khang thay mặt Đoàn thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ I

d4_zpsd57f54d9.jpg

d20_zpsb7aeea7d.jpg

Ông Trần Đình Khiển- Thứ trưởng Bộ KH&ĐT phát biểu tại Đại Hội

d18_zps9fd77668.jpg

Ông Mai Thanh Hải đọc báo cáo công tác nhiệm kỳ II CLB và phương hướng hoạt động của Hiệp Hội(khóa I)

d6_zpsb406f0fe.jpg

Ông Hoàng Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm thường trực CLB đọc dự thảo Điều lệ Hiệp Hội và Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra

d5_zpsb3861abc.jpg

d17_zps9f120c36.jpg

Đoàn Chủ tịch

d8_zps029d0062.jpg

Ông Mai Thanh Ky, Phó Tổng Giám đốc CTLD Tòa nhà trung tâm

d9_zpse281d9a9.jpg

Ông Nguyễn Huy Tám, Tổng giám đốc Shell Việt Nam​

d11_zps5cd9107e.jpg

Ông Đào Nguyên Phụng, phó Tổng Giám đốc CTLD cáp điện LG-Vina Hải Phòng

d10_zps5d42695d.jpg
Ông Nguyễn Quý Thắng, phó Tổng Giám đốc CTLD Hoa Việt

d12_zps1372ab1d.jpg

Ông Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc Invetsconsult groupe

d13_zps73ce023e.jpg
Ông Nguyễn Văn Bảo, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty xi măng Chinfon Hải Phòng

d3_zpse61da362.jpg

Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã thông qua các văn kiện của Hiệp hội - nhiệm kỳ I​

d14_zps1e21eb2d.jpg

Ngay sau khi được bầu, Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ I đã họp phiên đầu tiên để bầu chức danh.​

d15_zps9c27e43d.jpg

từ trái qua phải: Ông Trần Du, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký; Ông Tạ Minh Long, Phó Chủ tịch phụ trách miền nam;
Ông Mai Thanh Hải, Chủ tịch Hiệp Hội; Ông Huỳnh Tấn Vinh-Phó Chủ tịch phụ trách miền Trung; Ông Đặng Hoàn Cần-Phó chủ tịch-phụ trách miền Bắc.​

d1_zps4bddb26c.jpg

d7_zps775c7ed2.jpg

d22_zps3546eddb.jpg

Ông Trịnh Văn Tiến, Trưởng Ban thi đua Bộ KH&ĐT công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT khen thưởng một số đơn vị trong Ban chủ nhiệm CLB.

d21_zpsdb101898.jpg

Ông Phan Hữu Thắng Cục Trưởng Cục ĐTNN trao bằng khen và quà tặng

d23_zps31ea4d4e.jpg