Tin ảnh/video

Thăm dò ý kiến

  Quảng bá hội viên
Cổng TT Bộ KH&ĐT
Báo điện tử Bizlive
Website Cục Đầu tư nước ngoài
Dự án TCV-Vafie
Diễn đàn Cạnh tranh Quốc gia
nhadautu.vn
vietfair
vietfair
Số lượt xem: 1785
Gửi lúc 10:27' 20/12/2017
Dự thảo sửa đổi Nghị định 90/2011: Nhiều quy định làm giảm tính hấp dẫn của trái phiếu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Dưới đây là ý kiến đóng góp cho một vài điểm sửa đổi chính trong dự thảo.

Về quy định "Khống chế các giao dịch thứ cấp cho dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp)": Trước đây Nghị định 90 chỉ khống chế giao dịch sơ cấp là phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư. Tuy nhiên dự thảo khống chế giao dịch thứ cấp, hạn chế số lượng trái chủ của đợt phát hành chỉ dưới 100 nhà đầu tư. Điều này làm cho tính thanh khoản trái phiếu thấp, các trái chủ sẽ không thể tách lô trái phiếu của mình nhỏ ra nhiều để chuyển nhượng. Khi trái chủ này muốn bán bớt trái phiếu của mình thì phải đợi 2 hay nhiều trái chủ khác gộp lại thì trái chủ này mới chuyển nhượng được trái phiếu của mình. Hoặc trái chủ bán trái phiếu của mình cho trái chủ khác. Giống room giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, khi nào hở room thì mới được mua vào thêm. Do vậy, làm giảm tính hấp dẫn của trái phiếu.

Về quy định "Không cho phép sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet để phát hành, giao dịch trái phiếu thứ cấp": Trước đây cũng qui định tương tự nhưng chỉ dừng ở hoạt động phát hành chứ không bao gồm cả giao dịch thứ cấp như trong Dự thảo. Trái phiếu phát hành riêng lẻ chỉ được lưu ký tại 1 tổ chức lưu ký được phép để quản lý số lượng nhà đầu tư và xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch. Số lượng nhà đầu tư bị khống chế 99 nhà đầu tư tại thị trường thứ cấp. Tổ chức lưu ký thực hiện việc khống chế ở thị trường thứ cấp. Do vậy quy định trên được coi là hợp lý theo tinh thần của Dự thảo Nghị định về phát hành trái phiếu

Về "Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận": Trước đây chỉ qui định bởi tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận có uy tín hơn trong việc kiểm toán báo cáo tài chính. Trong trường hợp tổ chức kiểm toán thực hiện sai, không đúng sẽ bị tước quyền, rút ra khỏi danh sách. Do vậy các tổ chức kiểm toán sẽ làm việc có trách nhiệm hơn, tạo tâm lý yên tâm cho nhà đầu tư.

Về "Mệnh giá trái phiếu phải là 1 tỷ đồng hoặc bội số của 1 tỷ": Trước đây là 100.000 đồng. Việc quy định mệnh giá tối thiểu là 1 tỷ đồng hoặc bội số 1 tỷ đồng cũng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Việc này liên quan tới đối tượng phát hành trái phiếu, sẽ hạn chế nhà đầu tư cá nhân tham gia mua trái phiếu. Do vậy doanh nghiệp bị hạn chế khả năng phát hành thành công trái phiếu để tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Về "Thanh toán đầy đủ các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong ba (03) năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu": Trước đây không có qui định này. Nhưng đây có thể sẽ là công cụ rất tốt để bảo vệ các nhà đầu tư. Doanh nghiệp có lịch sử phát hành và trả lãi trái phiếu tốt sẽ tạo được uy tín và sự yên tâm của các nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu của mình. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động, chưa có lịch sử phát hành trái phiếu thì lại là một trở ngại trong quá trình chứng minh.

Hoặc có những doanh nghiệp, lần phát hành trước tài trợ cho các dự án, dự án đó chưa được thành công, việc chi trả gốc và lãi trái phiếu gặp khó khăn. Giờ muốn phát hành tiếp trái phiếu, được các trái chủ cũ đồng thuận và muốn mua. Mặc dù vậy, doanh nghiệp không đáp ứng được việc thanh toán đầy đủ các khoản nợ trái phiếu, doanh nghiệp không huy động được vốn. Vì vậy lại đẩy doanh nghiệp vào tình huống khó khăn hơn.

Về "Báo cáo tài chính được kiểm toán là báo cáo chấp thuận toàn phần. Trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ phải không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán và doanh nghiệp phải có tài liệu giải thích hợp lý về việc loại trừ và ảnh hưởng của yếu tố loại trừ đến kết quả tài chính và khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp. Trước đây qui định Báo cáo tài chính được kiểm toán là báo cáo chấp thuận toàn phần. 

Đây là quy định mở hơn so với Nghị định 90, các doanh nghiệp đều có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, quan điểm nên mở hơn nữa. Khi khó khăn thì doanh nghiệp mới cần tìm nguồn trái phiếu để tái cơ cấu nợ, tài trợ vốn lưu động. Chỉ cần doanh nghiệp không có lỗ lũy kế, không có nguy cơ bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất liên tục, doanh nghiệp công bố thông tin đầy đủ về các nguy cơ của mình, các nhà đầu tư đọc và tìm hiểu kỹ và đồng ý mua trái phiếu thì nên chấp thuận cho các doanh nghiệp được phát hành trái phiếu

Về "Công bố thông tin": Vì là hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nên việc công bố thông tin, yêu cầu cung cấp thông tin nhiều, chi tiết cũng được coi là hợp lý. Doanh nghiệp nên cung cấp chi tiết thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để các nhà đầu tư đánh giá được rủi ro, cơ hội từ việc tham gia đầu tư trái phiếu của doanh nghiệp.

Việc thành lập trung Tâm trái phiếu cũng là hợp lý, các nhà đầu tư có thể theo dõi hiện trạng trái phiếu của mình.

Tác giả: ĐINH NGỌC PHƯƠNG
Nguồn tin: nhadautu.vn

Các tin mớiCác tin khác