Bạn đang ở đây

GS.TSKH Nguyễn Mại tái đắc cử Chủ tịch VAFIE

Hôm nay, 19/4, Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã kết thúc tốt đẹp. GS.TSKH Nguyễn Mại, tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội.

10:17 - 04/11/16

Trung tâm Thông tin và tư vấn Đầu tư