Bạn đang ở đây

Đại hội IV Hiệp hội DNĐTNN - 24/10/2014

 

s3_zps0e1b583a.jpg

 

s2_zps5de94aa7.jpg

 

s4_zpsa5ef5acf.jpg

 

s5_zps00426f6e.jpg

 

s1_zpsa32cdd2a.jpg

 

HƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 

-      08h00 – 8h30:            Đón tiếp Đại biểu.

-      08h30 – 8h40:            Khai mạc, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

-      08h40 – 08h50:         Diễn văn khai mạc.

-      08h50 – 09h00:         Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-      09h00 – 09h10:         Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Nội vụ.

-      09h10 – 09h40:         Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ III và phương

hướng hoạt động nhiệm kỳ IV của Hiệp hội (Chủ tịch Hiệp hội).

-      9h40 – 10h00:            Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hiệp hội (Phó Chủ tịch Hiệp hội).

-      10h15 – 10h15:         Báo cáo của Ban kiểm tra Hiệp hội (Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội).

-      10h15 – 10h30:         Báo cáo tóm tắt Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Hiệp hội (Tổng thư ký Hiệp hội).

-      10h30 – 10h45:         Nghỉ giải lao.

-      10h45 – 11h45:         Phát biểu của Đại biểu về công tác nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2014-2018).

-      11h45 – 12h15:         Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV.

-      12h15 – 12h30:         Bế mạc Đại hội.

-      12h30:                         Tiệc chiêu đãi toàn thể Đại biểu tham dự Đại hội.

 
BÁO CÁO CÔNG TÁC NHIỆM KỲ III (2010 – 2014) PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ IV (2014 – 2018)

Từ đại hội III của Hiệp hội đến nay đã 4,5 năm, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương lớn như tái cấu trúc nền kinh tế theo mô hình tăng trưởng mới, trước hết là tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng, tuy vậy cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế- xã hội của nước ta, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, giảm khoảng 2 điểm phần trăm so với giai đoạn 2006- 2010, nhiều doanh nghiệp trong nước nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong kinh doanh, số doanh nghiệp ngừng hoạt động khá lớn.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế và chuyên gia trong nước, trong 4 động lực tăng trưởng của nước ta thì nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang chuyển động chậm, chỉ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vận hành tốt, đóng góp ngày càng tích cực vào tăng trưởng kinh tế, chiếm 25% tổng vốn đầu tư xã hội, 45% giá trị sản lượng công nghiệp, 65% kim ngạch xuất khẩu, 20% thu ngân sách, 19% GDP. Nước ta đang đứng trước cơ hội lớn đối với việc thu hút FDI từ các TNCs hàng đầu thế giới công nghệ cao điện tử và tin học như INTEL, SAMSUNG, NOKIA- MICROSOFT, CANON, LG, đã và sẽ trở thành cứ điểm của thế giới sản xuất một số sản phẩm điện tử như máy tính bảng, điện thoại di động, điện tử gia dụng, chíp điện tử…

Đất nước đang chuẩn bị kết thúc năm 2014 với tốc độ tăng trưởng dự báo đat 5,6- 5,8%, cao hơn năm 2013, lạm phát khoảng 4%, thấp nhất trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu 150 tỷ USD và xuất siêu khoảng 3 tỷ USD, vốn FDI thực hiện 12 tỷ USD tăng gần 10% so với. Tuy vậy thách thức còn rất lớn khi bước sang năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2011- 2015, đó là phục hồi tốc độ tăng trưởng để thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển so với các nước trong khu vực, đẩy nhanh tái cấu trúc kinh tế để nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hội, coi trọng hơn khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khôi phục ba động lực phát triển trong nước: nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước để cùng với doanh nghiệp FDI tạo thành hợp lực phát triển với tốc độ nhanh, hiệu quả kinh tế- xã hội cao theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh đó, đại hội IV của VAFIE được tổ chức nhằm đánh giá hoạt động của Hiệp hội từ đại hội III đến nay, đề ra phương hướng và nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội IV 2014- 2018.   

Phần I

Hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ đại hội III

Hiệp hội đã tích cực, chủ động tham gia vào việc hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế có liên quan đến đầu tư nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên trong việc tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tổ chức sinh hoạt tập thể, duy trì các cuộc họp Ban chấp hành Hiệp hội, sắp xếp tổ chức và nhân sự, bảo đảm công khai, minh bạch tài chính Hiệp hội.

1. Tham gia xây dựng thể chế kinh tế

Hoạt động quan trọng và nổi bật của Hiệp hội trong nhiệm kỳ đại hội III là chủ động và tích cực tham gia hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế có liên quan đến FDI.

BCH Hiệp hội đã tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ trưởng và các thứ trưởng Bộ Kế hoạch& Đầu tư, có quan hệ hợp tác tốt với Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các vụ, cục khác của Bộ KH&ĐT, chủ  động tham gia quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các luật, Nghị định do Bộ KH&ĐT chủ trì thực hiện.

Hiệp hội chủ động trong việc thiết lập quan hệ hợp tác với Bộ Tài chính, Bộ Tư Pháp, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên& Môi trường, Ngân hàng Nhà nước trong việc đóng góp vào luật pháp về thuế, tín dụng, kinh doanh, môi trường, cũng như đề xuất giải pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp hội viên.

Dưới đây là một số họat động chủ yếu của Hiệp hội:

- Sự kiện nổi bật của FDI trong thời gian qua là Bộ KH&ĐT chủ trì tổng kết 25 năm thu hút FDI 1988- 2013 và tổ chức Hội nghị toàn quốc với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá hoạt động thời gian qua và đề ra định hướng FDI trong thời gian tới, trên cơ sở đó Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 103 NQ/CP về FDI.

BCH Hiệp hội đã tham gia tích cực từ khi hình thành ý tưởng tổng kết FDI, xây dựng đề cương, khảo sát thực trạng tại nhiều địa phương, tiến hành các cuộc họp để trao đổi ý kiến, soạn thảo Báo cáo tổng kết, trình bày tham luận đầu tiên tại Hội nghị tổng kết, soạn thảo và hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về FDI.

BCH Hiệp hội đã phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Pháp chế và Báo Đầu tư tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại Hà Nội, TPHCM. Đà Nẵng để lấy ý kiến các doanh nghiệp hội viên, lãnh đạo tỉnh, thành phố, chuyên gia kinh tế đóng góp vào các văn bản tổng kết 25 năm FDI.

  - Một sự kiện khác rất có ý nghĩa đối với việc hoàn thiện thể chế kinh tế là sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2005 được tiến hành trong năm 2013 và 2014, sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm, có hiệu lực từ 1/7/2015.

- BCH Hiệp hội đã được Vụ Pháp chế, Viện Quản lý kinh tế trung ương, hai cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) mời tham gia từ giai đoạn hình thành ý tưởng cho đến quá trình hoàn chỉnh văn bản để trình các cơ quan có thẩm quyền.

BCH Hiệp hội đã phối hợp với hai cơ quan đó và Cục Đầu tư nước ngoài, Báo Đầu tư tổ chức một số cuộc hội thảo để lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp hội viên, đại diện các địa phương và chuyên gia kinh tế về hai luật này.

- Hiệp hội đã chủ động tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp hội viên về Luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt và nhiều luật thuế khác với sự tham gia chủ trì của đại diện Bộ Tài chính.

- Hiệp hội tích cực tham gia hoặc tổ chức các cuộc hội thảo có liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế như hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam- EU, Việt Nam- Hàn Quốc…

-  Hiệp hội đã cử đại diện tham gia Ủy ban tư vấn chính sách thương mại quốc tế của Phòng Thương mại& Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp chế của Bộ Tư pháp, qua đó đã đóng góp ý kiến vào chính sách thương mại và luật pháp.

Tuy vậy, nhược điểm lớn trong việc đóng góp hình thành thể chế kinh tế là chưa thu hút được nhiều đại diện doanh nghiệp hội viên tham gia, ít có ý kiến phản hồi khi được yêu cầu đóng góp vào văn bản dự thảo luật pháp mà các Bộ gửi đến Hiệp Hội, mà lẽ ra cần coi đó là cơ hội để doanh nghiệp hội viên trình bày ý tưởng, nguyện vọng của mình trong việc hình thành khung khổ pháp luật tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động đầu tư và kinh doanh.  

 2. Tổ chức sinh hoạt của Hiệp hội

Hiệp hội có chương trình hàng năm tự tổ chức hoặc hợp tác với các đơn vị  thuộc Bộ KH&ĐT, Bộ Tài nguyên& Môi trường, Bộ Công thương, Hội hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam- Lào- Cămpuchia tổ chức các sự kiện, hội thảo khoa học, đã nhận được sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội, thu hút được hàng ngàn lượt người tham gia trên địa bàn nhiều địa phương, có tác dụng tuyên truyền, quảng bá kiến thức, trao đổi quan điểm, nhận thức, từ đó đã nâng cao uy tín và vị thế của Hiệp hội trong  xã hội.

Dưới đây là các sự kiện chính:

* Năm 2010:

- Hội thảo “Đầu tư nước ngoài thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế” ngày 21/5/2010 tại Hà Nội.

- “Diễn đàn kinh tế biển Việt Nam” ngày 9/7/2010 tại Hải Phòng

- Hội nghị “Giải ngân các dự án FDI” ngày 20/8/2010 tại Nghệ An và ngày 7/9/2010 tại Vũng Tàu

- Hội thảo “Kinh tế Việt Nam – Cơ hội và thách thức thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu” ngày 9/9/2010 tại TP. HCM

- Các Hội nghị “Khảo sát thi hành pháp luật về đầu tư” khu vực miền Trung ngày 8/10/2010 tại Lâm Đồng, khu vực phía Nam ngày 12/10/2010 tại TP. HCM và khu vực phía Bắc ngày 23/11/2010 tại Thái Nguyên.

- Hội thảo “Cơ hội đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Giao thông vận tải” ngày 4/11/2010 tại Hà Nội

- Hội thảo “Nâng cao năng lực phát triển bền vững cho Doanh nghiệp”  ngày 22,23/12/2010 tại Thái Nguyên.

* Năm 2011

- Hội thảo “Cơ hội và thách thức với các DN FDI khi Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU” tại Hà Nội ngày 6/4/2011 và tại TP. HCM ngày 30/5/2011

- Hội thảo “Nâng cao năng lực phát triển bền vững cho doanh nghiệp”  ngày 2 và 3/6/2011 tại Cần Thơ

- “Diễn đàn phát triển Kinh tế biển Việt Nam” ngày 7,8/6/2011 tại Nha Trang

- Hội thảo “Đánh giá hoạt động của các DN ĐTNN và các biện pháp thúc đẩy giải ngân FDI” tại Vĩnh Phúc ngày 25/11/2011, tại Đà Nẵng ngày 2/12/2011 và tại TP. HCM ngày 15/12/2011.

* Năm 2012

- “Diễn đàn Kinh tế biển VN 2012” tại Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 6/2012. Trước đó đã tổ chức các cuộc tọa đàm chuyên đề: Hợp tác Việt – Nhật về đại dương và về cảng biển, dịch vụ cảng biển về quy hoạch phát triển khu KT biển, vùng kinh tế biển (Tháng 2 và Tháng 4/2012 tại TP. HCM).

- “Diễn đàn Hợp tác đầu tư tiểu vùng MêKông 2012 và Lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH đến năm 2020 ba vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng Bằng Sông Cửu Long” vào tháng 11/2012 tại Buôn Mê Thuật - Đăk Lăk.

* Năm 2013

- Hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ xung luật thuế TNDN, luật thuế VAT tại Hà Nội ngày 12/1/2013.

- Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông II với chủ đề “Hợp tác đầu tư và phát triển bền vững tiểu vùng Mê Kông II” tại Vĩnh Phúc ngày 10/5/2013

- Diễn đàn kinh tế biển Việt Nam lần thứ IV với chủ đề “Phát triển kinh tế biển xanh – triển vọng và thách thức” tại Hà Tĩnh, ngày 7/6/2013.

- Hội thảo thị trường bất động sản tại TP. HCM. Công bố qui hoạch phát triển KT-XH khu vực Miền Trung đến năm 2020 và về thị trường Bất động sản tại Nha Trang (do Tạp chí Nhà Đầu tư thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực BCH)

* Năm 2014:

Hội thảo “Định hướng nâng cao hiệu quả, thu hút và sử dụng vốn ĐTNN tại Việt Nam tại TP. HCM ngày 10/1/2014 và Hà Nội ngày 16/5/2014.

Hội thảo về hợp tác với Samsung phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày 11/9/2014

3. Hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại

Đây là một mặt công tác được coi trọng và gia tăng trong nhiệm kỳ Đại hội III.

- Ban chấp hành Hiệp hội đã  phối hợp với Cục ĐTNN, Vụ Pháp chế, Vụ Quản lý các KKT (Bộ KH&ĐT), Sở KH&ĐT một số tỉnh, thành phố, các trung tâm XTĐT của Bộ và các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Hiệp hội (Trung tâm Hỗ trợ và Quảng bá Doanh nghiệp, Trung tâm tư vấn Đầu tư, Trung tâm Doanh nghiệp Việt - Hàn và Tạp chí Nhà Đầu tư) giới thiệu, XTĐT một số dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc: Dự án điện gió, điện mặt trời Ninh Thuận, Bệnh viện Quốc tế Gia Lâm – Hà Nội, xây dựng nhà ở xã hội tại Hà Nội, Nhiệt điện tại Quỳnh Lập, ,Quỳnh Lưu,Nghệ An, Nhà máy xử lý rác thải tại Nghệ An; Dự án của Cty TNHH Nam Thái, Côn Minh,Trung Quốc tại KKT Kim Thành,Lào Cai; các dự án đầu tư của tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc với nhà máy sản xuất phân vi sinh, acid citric, sản xuất thức ăn gia súc; dự án Thạch cao tại Lào và nhiều dự án khác.

- Tạp chí Nhà đầu tư đã biên tập các chuyên đề đầu tư như “Cơ hội đầu tư vào Hà Nội nhân dịp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Cẩm nang về đầu tư vào Hà Nội mở rộng; Đầu tư vào Hải phòng (nhân dịp 50 năm giải phóng Hải Phòng); Đầu tư vào Quảng Ninh; Cẩm nang đầu tư vào các KKT, KCN, Cẩm nang lễ hội pháo hoa Đà Nẵng (2010 và 2011), Niên giám ĐTNN, Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, Diễn đàn hợp tác đầu tư tiểu vùng MêKông 2012; XTĐT vùng Tây Ninh, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Bình Dương, Tây Nguyên, Tây Bắc; Cẩm nang du lịch và đầu tư Bắc Ninh.

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia  Hội chợ -  triển lãm Trung Quốc  - Asean tại Nam Ninh Trung Quốc.

Từ đầu năm 2014, Hiệp hội đã tham gia đầu thầu dự án “ Nâng cao năng lực thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam” của EU do Mutrap điều hành tại Việt Nam. Sau hai vòng tuyển chọn, Hiệp hội đã trúng thầu dự án với ngân sách 520 nghìn EURO. Từ tháng 8/2014 dự án đã được khởi động và kéo dài rong 3 năm, kết thúc vào cuối tháng 7/2017.

Đây là dự án lớn của Mutrap tại Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ để nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ thương mại với EU.

4. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp hội viên

- HIệp hội đã tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp hội viên để giải quyết các thủ tục đầu tư, triển khai dự án như: thu hồi và đền bù đất đai, hướng dẫn lập hồ sơ dự án, bổ xung giấy phép đầu tư, giải quyết vướng mắc trong kinh doanh (giải quyết vướng mắc dự án giếng khoan của Cty VIT Garment, niêm yết thanh toán bằng USD của các Khách sạn cao cấp, thuế đối với sản phẩm điện tử, điện lạnh, thỏa ước lao động tập thể…)

- Việc quảng bá doanh nghiệp hội viên và các đơn vị hợp tác với Hiệp hội do Trung tâm hỗ trợ và Quảng bá doanh nghiệp (SPC) thực hiện như phối hợp tổ chức Hội chợ, triển lãm, Hội thảo trong khuôn khổ Vietnamexport 2010 và năm 2011.

- Nhân dịp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, theo sự phân công của Bộ KH&ĐT, SPC đã tham gia thiết kế và thi công khu trưng bày của ngành kế hoạch & đầu tư trong triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân tại Hà Nội, được Ban Tổ chức  Nhà nước đánh giá cao, là một trong hai khu đẹp và phong phú nhất của triển lãm.

- Thông qua webside và Tạp chí (báo in, báo điện tử) của Hiệp hội, cung cấp thông tin hoạt động của Hiệp hội, giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp hội viên, giới thiệu các văn bản qui định của pháp luật liên quan đến ĐTNN,

- Hiệp hội hỗ trợ hoạt động cho chi hội Vĩnh Phúc, Phú Thọ và quảng bá hoạt động các chi hội này trên Tạp chí và trang Wbesite của Hiệp hội.

- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp hội viên được coi là một nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội, nhưng kết quả còn hạn chế, chỉ mới giải quyết thành công một số vụ việc. Nguyên nhân chính là một số doanh nghiệp hội viên chưa chủ động liên hệ với Hiệp hội và dựa vào vị thế của Hiệp hội để giải quyết vướng mắc với các cơ quan Nhà nước nhất là thuế và hải quan. Mặt khác Hiệp hội cũng chưa làm cho doanh nghiệp hội viên thấy được sự cần thiết thông qua tổ chức Hiệp hội để giải quyết thành công các vướng mắc đó.

   5. Công tác truyền thông

Website của Hiệp hội được cấp phép hoạt động từ tháng từ 4/2006 để cung cấp thông tin về tổ chức và các hoạt động của Hiệp hội, luật pháp, chính sách có liên quan đầu tư, thương mại; các văn bản, ý kiến phát biểu về kinh tế xã hội, trong đó có ĐTNN; giới thiệu và quảng bá các DN hội viên và các tổ chức, đơn vị thường xuyên phối hợp công tác với Hiệp hội…

Năm 2013, Lãnh đạo Hiệp hội đã chỉ đạo nâng cấp với giao diện và nội dung phong phú, cập nhật hơn với sự hợp tác thường xuyên với Báo Đầu tư, Tạp chí Nhà Đầu tư, Báo điện tử Bizlive.

 Từ năm 2010 đến 2014, Tạp chí ĐTNN mỗi năm ra được từ 6 đến 12 số tuyên truyền phổ biến tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Việt Nam và truyền tải các thông tin khác liên quan phát triển kinh tế - xã hội. Tạp chí đã xuất bản báo điện tử về chuyên trang sản phẩm công nghệ - đánh giá sản phẩm và chuyên trang Báo điện tử kinhtebien.vn

Năm 2013, Tạp chí ĐTNN đổi thành Tạp chí Nhà Đầu tư

Tháng 10/2014 Tạp chí đã hợp tác với Tập đoàn FLC để nâng cấp báo điện tử “Diễn đàn điện tử” (Bizlive) với các nội dung phong phú về chính trị, thời sự, kinh tế, đầu tư. Sau hơn một năm hoạt động đã được xếp hạng trong nhóm 30 báo điện tử có truy cập lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 3 trong các trang báo kinh tế online trong nước. Cơ quan Tạp chí cũng xuất bản 2 chuyên trang báo điện tử cafeland.vn và vnnew.vn, được xếp thứ hạng trong nhóm 500 trên thế giới theo đánh giá của Alexa.

- Văn phòng Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc (SPC, CIIC, VKBC) thường xuyên tập hợp tài liệu liên quan đến ĐTNN để cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu tình hình, nghiên cứu và quyết định hợp tác đầu tư.

6. Công tác tổ chức

Sau khi tổ chức thành công đại hội III, Ban chấp hành đã  bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng Ban kiểm tra và phân công phụ trách Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội.

Sau kỳ họp BCH lần thứ nhất 3/2010, Thường trực BCH đã hoàn thành các văn bản, hồ sơ đại hội III trình Bộ Nội vụ và Bộ KH&ĐT, phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên BCH.

 BCH đã thành lập các bộ phận trực thuộc thực hiện các công tác: Ban Hỗ trợ doanh nghiệp, Ban Phát triển hội viên, Ban Thi đua khen thưởng và các nhóm công tác: Nhóm tiếng nói doanh nghiệp, Nhóm hỗ trợ pháp lý, Nhóm công tác hội viên. Trung tâm Hỗ trợ và Quảng bá DN (SPC), Trung tâm thông tin và tư vấn đầu tư , Trung tâm DN Việt - Hàn (VKBC), Tạp chí Nhà Đầu tư và Báo điện tử Bizlive; nâng cấp website của Hiệp hội.

Ban hành các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Hỗ trợ DN; quy chế hoạt động và tổ chức Văn phòng Hiệp hội; quy chế quản lý tài chính, tài sản Hiệp hội và các quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc (Tạp chí, SPC, CIIC, VKBC).

Hướng dẫn và trợ giúp thành lập chi hội địa phương Vĩnh Phúc, Phú Thọ  và các chi hội thuộc Hiệp hội đã thành lập từ đại hội trước (CH hàng tiêu dùng, CH sân golf, CH khách sạn, văn phòng căn hộ cho thuê, CH điện tử-viễn thông, CH ôtô-xe máy, CH Công nghiệp nặng, CH SX Đá ốp lát và gốm thủy tinh xây dựng).

BCH tổ chức các kỳ họp hàng năm (3kỳ/năm) theo quy định nhằm trao đổi ý kiến về hoạt động của Hiệp hội. Thường trực BCH giao ban hàng tuần, chỉ đạo thực hiện công tác chung và công việc của các đơn vị, tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

Đánh giá tổng quan

Trong nhiệm ký đại hội III Hiệp hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế, nổi bật là tổng kết 25 năm FDI, Nghị quyết 103 NQ/CP, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), đã tổ chức nhiều sự kiện có liên quan đến FDI, công nghiệp hổ trợ, kinh tế biển, tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Cămpuchia, đã tìm hướng đi thiết thực trong hoạt động xúc tiến đầy tư, xúc tiến thương mại thông qua các dự án FDI ở nhiều địa phương, đã trúng thầu dự án lớn của Mutrap tạo cơ hội để hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận những thông tin cập nhật, các quy định của EU về thương mại nhằm tạo tiền đề tranh thủ điều kiện thuận lợi khi FTA Việt Nam- EU có hiệu lực thi hành.

Các tổ chức trực thuộc Hiệp hội đã chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo trong hoạt động và tìm đối tác hợp tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôn trọng pháp luật, không để xảy ra bất kỳ sự việc nào đáng tiếc.

Văn phòng Hiệp hội đã bảo đảm tốt các hoạt động chung, tổ chức tốt các sự kiện, trong điều kiện khó khăn về tài chính đã tiết kiệm chi tiêu, minh bạch trong thu chi của Hiệp hội.

Các doanh nghiệp hội viên đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nộp ngân sách, tăng kim ngạch xuất khẩu để vượt qua tình trạng nhập siêu kéo dài hàng thập kỷ, bắt đầu xuất siêu từ 2012 và dự báo xuất siêu khoảng 3 tỷ USD năm 2014; nhiều doanh nghiệp đã tham gia tích cực hoạt động của Hiệp hội như hội thảo, góp ý vào dự thảo luật, chính sách kinh tế, kiến nghị với cơ quan nhà nước giải quyết vướng mắc trong kinh doanh.

Hiệp hội đã được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Kế hoạch& Đầu tư, Bộ Nội vụ, được sự hợp tác tốt của Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ KH&ĐT, Báo Đầu tư và nhiều đơn vị khác của Bộ KH&ĐT cũng như một số Bộ, tổ chức khác trong việc thực hiện nhiều sự kiện có liên quan đến FDI. Vị thế của Hiệp hội đã được nâng lên, nhiều tổ chức quốc tế và trong nước đã tìm đến Hiệp Hội để tạo lập mối quan hệ hợp tác.

Tuy vậy, trước khó khăn khách quan của các Hiệp hội, nhất là nguồn lực tài chính nên một số ý tưởng, dự án không được thực hiện, tầm ảnh hướng của Hiệp hội đối với doanh nghiệp hội viên và nhà đầu tư nước ngoài còn hạn chế. Đó là vấn đề cần được quan tâm trong nhiệm kỳ Đại hội IV. 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

- VAFIE -

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

 
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ III (2010 – 2014)

Trên tinh thần chủ động  thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, với sự chỉ đạo của  Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ sự hợp tác phối hợp với các cơ quan ban, ngành, các Sở KHĐT, Ban quản lý, KCN, KKT, các tổ chức quốc tế, các tổ chức tư vấn luật pháp, kiểm toán, các chuyên gia kinh tế…BCH Hiệp hội đã hoàn thành về cơ bản các công tác trong nhiệm kỳ đại hội III, tạo được tín nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có quan hệ với Hiệp hội.

I.HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

1.       Về tổ chức:

-            Sau đại hội III, BCH đã tổ chức kỳ họp để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký để chỉ đạo công tác của Hiệp hội. Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng thư ký làm việc chuyên trách tại Văn phòng thường trực Hà Nội, 1 phó chủ tịch (bán chuyên trách) phụ trách VP đại diện tại Đà Nẵng và 1 Phó chủ tịch (bán chuyên trách) phụ trách VP đại diện tại TP Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 27 người, giữa nhiệm kỳ, 7 ủy viên BCH đã không còn điều kiện tham gia BCH do nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, có 2 đại diện của doanh nghiệp là ủy viên BCH  bầu trong đại hội thay thế người cũ(công ty TOYOTA và Công ty TPC Vina). Hiện tại số ủy viên BCH khóa 3 là 20 người.

-            BCH chỉ đạo củng cố, điều chỉnh hoạt động của các đơn vị trực thuộc (SPC,CTMT–CIIC, Tạp chí Nhà đầu tư),  thành lập Ban hỗ trợ doanh nghiệp, Ban thi đua khen thưởng, Ban phát triển hội viên, Nhóm hỗ trợ pháp lý, Nhóm công tác hội viên và Nhóm tiếng nói doanh nghiệp, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt - Hàn(VKBC).

-            Ban chấp hành đã duy trì đều đặn 3 kỳ họp hàng năm. Thường trực BCH tổ chức giao ban hàng tuần và giao ban hàng tháng với phụ trách các đơn vị trực thuộc.

-            Nhiều ủy viên BCH tham gia  tích cực công tác của Hiệp hội và cộng tác với Thường trực BCH và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Hiệp hội. Khoảng 1/3 ủy viên BCH ít quan tâm đến hoạt động của Hiệp hội do điều kiện công tác và ít tham gia các cuộc họp BCH.

-            Ban hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều hoạt động về hỗ trợ pháp lý cho DN,  đóng góp nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về thuế, phí.

-             Ban thi đua khen thưởng, Ban phát triển hội viên, Nhóm hỗ trợ pháp lý, Nhóm công tác hội viên và Nhóm tiếng nói doanh nghiệp do các ủy viên BCH không chuyên trách phụ trách hầu như không hoạt động .

-            Thường trực BCH cũng đã tư vấn thành lập chi hội doanh nghiệp ĐTNN tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và hỗ trợ hoạt động của các chi hội này.

2.       Tham gia xây dựng thể chế chính sách liên quan ĐTNN:

-            Thường trực BCH tham gia tổng kết 25 năm ĐTNN tại Việt Nam và định hướng phát triển thời gian tới ; tham gia đoàn khảo sát thi hành luật Đầu tư của Bộ KHĐT tại một số tỉnh và thành phố,trực tiếp đóng góp các nội dung sửa đổi, bổ xung luật đầu tư, luật doanh nghiệp và các luật khác liên quan

-            Đại diện BCH tham gia và tham luận trong nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm về nội dung liên quan thể chế, chính sách phát triển KT-XH trong đó có đầu tư, thương mại…

-            Đại diện thường trực BCH tham gia Ban chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế - Bộ tư pháp và Ủy ban tư vấn chính sách thương mại quốc tế của VCCI

-            Chỉ đạo tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo có nội dung liên quan phát triển kinh tế - thương mại, đầu tư.

-            Nhiều ủy viên BCH tham gia tích cực HN, HT, tọa đàm liên quan đến phát triển Kinh tế ngành nghề, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh của DN.

3.Công tác tư vấn, XTĐT, giới thiệu tiềm năng của DN

Thường trực BCH đã trực tiếp chỉ đạo VP Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác này, phối hợp với Cục ĐTNN, các Trung tâm xúc tiến của Bộ KH&ĐT, các Sở, Ban quản lý KKT,KCN, Trung tâm XTĐT của các tỉnh, TP như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nãng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, một số khu công nghiệp và một số doanh nghiệp.

Hiệp hội đã tư vấn xúc tiến một số dự án cho các nhà đầu tư Hà Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, CHLB Đức và tìm hiểu XTĐT cho các dự án khác.

4.Công tác hỗ trợ doanh nghiệp:

Ban chấp hành coi đây là một mặt công tác quan trọng nhằm kết nối thường xuyên giữa Hiệp hội và các đơn vị, doanh nghiệp hội viên

Công tác này được thực hiện bằng quảng bá thương hiệu, sản phẩm DN, tổ chức hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đề xuất phát triển SXKD của doanh nghiệp và tổ chức chương trình thi đua khen thưởng.

Ban chấp hành đã phân công 1 Phó chủ tịch thường trực phụ trách, chỉ đạo Ban hỗ trợ DN, các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Tuy vậy kết quả hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc của các đơn vị, doanh nghiệp hội viên trong thời gian qua còn hạn chế.

Thường trực BCH tranh thủ cơ hội để tiếp nhận và thực hiện dự án Mutrap(tổ chức hỗ trợ - thương mại VN-EU) về hỗ trợ các DN vừa và nhỏ Việt Nam trong quan hệ thương mại với EU từ 1/8/2014 và kết thúc vào  31/7/2017.

5.Công tác phát triển hội viên:

Tổng số hội viên hiện nay 328 trong đó 202  HV chính thức và 126 HV danh dự ( các sở KHĐT, BQLKCN các đại phương). Trong nhiệm kỳ có thêm 19 DN hội viên mới và 12 hội viên xin rút khỏi Hiệp hội.

Công tác phát triển hội viên đã nhiều lần được trao đổi tại các cuộc họp BCH nhưng do khó khăn khách quan nên Ban phát triển hội viên hầu như không hoạt động.

6.Công tác thông tin, báo chí:

Thường trực BCH đã chỉ đạo kịp thời công tác này từ nội dung thông tin đến kiện toàn tổ chức phù hợp với tình hình thực tế xã hội và hoạt động của Hiệp hội.

Công tác này tập trung chủ yếu trong việc xuất bản báo in 2 tháng/1kỳ, các đặc san, chuyên đề , niên giám; tài liệu XTĐT, quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm; ra báo điện tử hàng ngày và chuyên đề cùng với kiện toàn giao diện và nội dung Website… 

Đánh giá chung:

Kết quả công tác của Hiệp hội trong nhiệm kỳ III do sự chỉ đạo của BCH, thường trực BCH, được lãnh đạo Bộ kế hoạch & Đầu tư và các đơn vị của Bộ tạo điều kiện để Hiệp hội tham gia công tác hoàn thiện thể chế, được sự ủng hộ của các Bộ ngành, địa phương, các tổ chức có liên quan…và  DN hội viên. Các ủy viên BCH là những người hiểu biết về KT -XH và chuyên môn, làm việc vô tư, đoàn kết, không vụ lợi, góp phần hoàn thành các công việc của Hiệp hội.

Một số mặt công tác chưa có kết quả như mong muốn do khó khăn khách quan và do BCH và Thường trực BCH chưa có phương thức chỉ đạo thích ứng với tình hình mới.

Một số ủy viên BCH ít quan tâm đến công tác Hiệp hội, thậm chí ít tham gia các kỳ họp BCH.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN  PHÁP THỰC HIỆN CỦA BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ IV (2014-2018)

Trên cơ sở phương hướng công tác của nhiệm kỳ Đại hội IV Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới cần tập trung vào các nội dung công tác sau:

1. Về tổ chức:

- BCH theo hướng kế thừa và đổi mới cần có sự phân công và họp bàn giữa các ủy viên BCH nhằm chỉ đạo sát sao hoạt động của Hiệp hội

- Thường trực   BCH chỉ đạo thường xuyên công tác chung và trực tiếp đối với các VP, các đơn vị trực thuộc Hiệp hội.

- Tổ chức các bộ phận chuyên môn trực thuộc BCH (các ban, nhóm, chi hội) theo điều lệ mới, củng cố văn phòng Hiệp hội để đáp ứng hoạt động của Hiệp hội.

- Tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả công tác của các đơn vị trực thuộc Hiệp hội. 

2. Chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác của HH:

a/ Công tác tham gia đóng góp xây dựng thể chế chính sách liên quan ĐTNN:

- Thường trực BCH tham dự trực tiếp và mời các ủy viên BCH có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực chuyên môn tham gia khi có điều kiện.

- Cử Phó Chủ tịch Thường trực tiếp tục tham gia các tổ chức như CLB Pháp chế - Bộ Tư pháp, Ban Tư vấn chính sách thương mại quốc tế của VCCI.

- Tổ chức gặp gỡ tọa đàm thường xuyên với Cục ĐTNN, Vụ pháp chế, Viện QLKTTW, Báo đầu tư(Bộ KHĐT), các đơn vị, tổ chức khác liên quan và các chuyên gia kinh tế.

b/Công tác hỗ trợ và quảng bá DN và phát triển hội viên

BCH  phân công  Phó chủ tịch chuyên trách chỉ đạo và là đầu mối kết nối hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, thu thập ý kiến, yêu cầu của hội viên và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền, đề xuất các phương án tăng cường quảng bá DN, phát triển hội viên…

Tiếp tục tham gia các dự án tài trợ trong, ngoài nước nhằm hỗ trợ hoạt động và năng lực của doanh nghiệp hội viên.

c/Công tác XTĐT

Thường trực BCH trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Hiệp hội thực hiện, nhất là dự án hỗ trợ DN vừa và nhỏ, chương trình XTĐT cho công nghiệp hỗ trợ, chương trình XTĐT với đối tác Hàn Quốc và các đối tác khác.

d/ Công tác thông tin báo chí:

Thường trực BCH trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thông qua lãnh đạo Tạp chí, Trung tâm hỗ trợ và quảng bá doanh nghiệp –SPC, Trung tâm thông tin và tư vấn đầu tư- CIIC và VP Hiệp hội

e/Công tác tổ chức sinh hoạt chung của Hiệp hội:

Thường trực BCH chỉ đạo các văn phòng Hiệp hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo…về những vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Nhiệm kỳ mới của Ban chấp hành Hiệp hội là giai đoạn sẽ có chuyển biến tích cực trong hoạt động đầu tư nước ngoài, đồng thời có những thách thức đối với cạnh tranh trong khu vực để thu hút FDI, do vậy cần đổi mới hoạt động của Hiệp hội, đóng góp tích cực vào hoạt động xúc tiến đầu tư, cải cách thể chế, có liên quan, nâng cao vị thế của Hiệp hội.

 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI IV NHIỆM KỲ (2014-2018)

Căn cứ công văn số 1594/BNV-TCPCP ngày 16 tháng 05 năm 2014, công văn số 4433/BNV-TCPCP ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội Vụ phê chuẩn về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV của Hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam, Hiệp hội đã tổ chức Đại hội IV vào ngày 24 tháng 10 năm 2014 tại khu đô thị Nam Thăng Long – Từ Liêm – Hà Nội.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Vụ tổ chức phi Chính phụ - Bộ Nội Vụ, lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ thi đua khen thưởng và các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Hội HTPT kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia, Hội DNĐTNN Phú Thọ và Vĩnh Phúc, đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Đống Đa và 150 đại biểu đại diện các tổ chức, các doanh nghiệp Hội viên của Hiệp hội.

Đại hội lần thứ IV của Hiệp hội đã diễn ra với những nội dung sau:

I.  PHIÊN KHAI MẠC       Ông Trần Du – Tổng thư ký nhiệm kỳ III điều khiển

1. Chào cờ, Quốc ca

2. Giới thiệu về Đại hội và chương trình Đại hội

3. Chủ tịch Hiệp hội GS.TSKH Nguyễn Mại đọc diễn văn khai mạc

4. Mời Lãnh đạo Bộ KH&ĐT phát biểu.

5. Giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn – xin ý kiến Đại hội

6. Mời chủ tịch đoàn: - GS.TSKH Nguyễn Mại – Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III

                                        - Ông Tạ Minh Long – Phó chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III

                                        - Bà Đoàn Thị Yến - Ủy viên BCH Hiệp hội nhiệm kỳ III

    Thư ký đoàn:            - Ông Hạ Bá Tuấn – Phó Tổng thư ký Hiệp hội

                                        - Bà Lê Thị Huyền Phương – Tạp chí Nhà Đầu tư

II. PHIÊN 1: Ông Tạ Minh Long – Phó chủ tịch điều khiển

1. Mời Chủ tịch Hiệp hội GS.TSKH Nguyễn Mại đọc báo cáo: “Công tác nhiệm kỳ III(2010-2014) và phương hướng công tác nhiệm kỳ IV(2014-2018).

2. Mời ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hiệp hội đọc báo cáo: “Kiểm điểm công tác của BCH nhiệm kỳ III(2010-2014).

3. Mời ông Phạm Hồng Khang, Ủy viên Ban kiểm tra đọc báo cáo: “Công tác kiểm tra nhiệm kỳ III(2010-2014)

4. Mời ông Trần Du – Tổng thư ký Hiệp hội đọc báo cáo về: “Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Hiệp hội – Điều lệ 2014”

5. Mời các Đại biểu phát biểu ý về các nội dung báo cáo trên.

III. PHIÊN 2: Bà Đoàn Thị Yến - Ủy viên Ban chấp hành điều khiển.

Chương trình bầu cử Ban chấp hành và Ban kiểm tra.

1. Nêu tiêu chuẩn, cơ cấu thành viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội khóa IV.

2. Nêu số lượng            Ủy viên BCH:        21 đến 23 người

                                        Ủy viên BKT:        03 người

3. Đề nghị Đại biểu giới thiệu thêm và ứng cử

4. Nêu phương án bầu cử:

a) Bầu cử bằng danh sách hiệp thương va dơ tay biểu quyết

b) Bỏ phiếu kín.

5. Giới thiệu Ban bầu cử(Ban kiểm phiếu)

Ông Nguyễn Cao Cương – Trưởng Ban bầu cử

Ông Trần Quốc Thái - Ủy viên Ban bầu cử

Ban bầu cử:

- Nêu danh sách giới thiệu đề cử, ứng cử BKT(Có danh sách kèm theo)

- Tiến hành bầu cử(theo phương án bầu cử thông qua giơ tay biểu quyết tại hội trường)

- Công bố kết quả bầu cử BCH, BKT:

1. GS.TSKH Nguyễn Mại 

2. Nguyễn Văn Toàn

3. Huỳnh Tấn Vinh

4. Tạ Minh Long

5. TS.Nguyễn Anh Tuấn

6. TS. Phan Hữu Thắng 

7. TS. Trần Du

8. Nguyễn Công Ái

9. Nguyễn Trần Bạt

10. Phạm Vũ Hải

11. Đoàn Thị Yến

12. Phan Văn Quân

13. Khương Trung Thủy

14. Hoàng Văn Minh 

15. Võ Như Tín 

16. Lê Xuân Thảo

17. Vũ Trường Xuân 

18. Nguyễn Văn Ngân 

19. Nguyễn Anh Tuấn

20. Lê Khắc Hiệp 

21. Đặng Thanh Hà

6. Mời Ban chấp hành, Ban kiểm tra ra mắt Đại biểu(Bà Yến)

IV. PHIÊN BẾ MẠC:         Ông Tạ Minh Long điều khiển

1. Mời đoàn thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội

2. Thủ tục thông qua nghị quyết

3. Diễn văn bế mạc Đại hội

4. Mời Đại biểu tham dự tiệc chiêu đại của Hiệp hội

Đại hội kết thúc vào hồi 12h15 ngày 24/11/2014

                                                                                                                                               

TM.BCH Hiệp hội                                                                                     Thư ký Đại hội
     KT.Chủ tịch                                                                                                  (đã ký)
    Phó Chủ tịch
(đã ký)
  Nguyễn Văn Toàn                                                                                       Hà Bá Tuấn

 

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT CỦA BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHIỆM KỲ IV (2014-2018) 

Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2014, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV (2014-2018) đã họp để trao đổi về các nội dung sau:

- Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các ủy viên BCH, Trưởng Ban Kiểm tra, các ủy viên của BKT và Thường vụ Ban Chấp hành.

- Thông qua chương trình công tác 2 tháng cuối năm 2014. 

I. Bầu các chức danh trong Ban Chấp hành

- Tổng số ủy viên Ban Chấp hành: 21

- Số ủy viên Ban Chấp hành có mặt: 21

- Chủ trì: GS. TSKH Nguyễn Mại

- Thư ký: Ô. Trần Du

Kết quả bầu các chức danh như sau: 100% các ủy viên Ban Chấp hành tham dự kỳ họp đã nhất trí.

Chủ tịch Hiệp hội: GS. TSKH Nguyễn Mại – Nguyên Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm UB NN về Hợp tác và Đầu tư (Nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Phó Chủ tịch:

1.      Ô. Nguyễn Văn Toàn – Nguyên Phó TGĐ Cty Tiếp vận Thăng Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

2.      Ô. Tạ Minh Long – TGĐ Cty International SOS Vietnam, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

3.      Ô. Huỳnh Tấn Vinh – TGĐ Cty Furama, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

4.      Ô. Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Biên tập Báo Đầu tư.

5.      Ô. Phan Hữu Thắng – Chuyên gia tư vấn cao cấp Cty IPA Việt Nam.

Tổng Thư ký: Ô. Trần Du – Nguyên PGĐ Trung tâm XTĐT Phía Bắc – Bộ KH&ĐT, Tổng Thư ký Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

Các Ủy viên Ban Chấp hành:

1. Ô. Nguyễn Công Ái – PTGĐ Cty KPMG, UV BCH Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

2. Ô. Nguyễn Trần Bạt – TGĐ Cty Tư vấn đầu tư & CGCN Investconsult,  UV BCH Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

3. Ô. Phạm Vũ Hải – GĐ TT XTĐT Phía Bắc, UV BCH Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

4. Bà Đoàn Thị Yến – PTGĐ TOYOTA Vietnam, UV BCH Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

5. Ô. Phan Văn Quân – PTGĐ Cty Tiếp vận Thăng Long, UV BCH Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

6. Ô. Khương Trung Thủy - PTGĐ CT TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina, UV BCH Hiệp hội DN ĐTNN nhiệm kỳ III.

7. Ô. Hoàng Văn Minh – PTGĐ Cty TNHH Ford Việt Nam.

8. Ô. Võ Như Tín – Chủ tịch CLB Hỗ trợ Doanh nghiệp VBSC.

9. Ô. Lê Xuân Thảo – Chủ tịch HĐQT Cty Sở hữu trí tuệ Invenco.

10. Ô. Vũ Trường Xuân – Phó TTK, Hội Doanh nhân Hùng Vương.

11. Ô. Nguyễn Văn Ngân – TGĐ Cty Vietfair.

12. Ô. Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Cty Thăng Long Tech.

13. Ô. Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Vingroup.

14. Bà Đặng Thanh Hà – PTGĐ Cty Hoàng viên quảng bá.

* Thường vụ Ban Chấp hành gồm có: Chủ tịch, các phó Chủ Tịch và Tổng thư ký
 

* Thường trực Ban Chấp hành:

1. GS. TSKH Nguyễn Mại – Chủ tịch Hiệp hội

2. Ô. Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hiệp hội

3. Ô. Trần Du – Tổng thư ký Hiệp hội 

II. Báo cáo công tác những tháng cuối năm 2014 với các nội dung sau:

1.      Hoàn thành hồ sơ Đại hội trình Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT

2.      Công tác đóng góp cho thể chế chính sách của Nhà nước liên quan đến FDI

- Tham gia hoàn thiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sau khi Quốc hội thông qua (Tháng 10/2014 – 11/2014) kỳ này.

- Tiếp tục đóng góp ý kiến cho dự thảo một số luật, quy định mới liên quan đến thương mại – đầu tư.

3. Công tác xúc tiến đầu tư

- Triển khai một số công việc sau hội thảo “Phát triển công nghiệp hỗ trợ” – ngày 11/9/2014

Như: * Phối hợp bước tiếp trong kế hoạch với Cục ĐTNN, TT XTĐT phía Bắc và TĐ Samsung

* Tổ chức hội thảo về công nghiệp hỗ trợ cho Samsung khu vực phía Nam

* Làm việc với Bộ KHCN và Quỹ Phát triển CN hỗ trợ

- Hỗ trợ VKBC ký hợp đồng, hợp tác với Sở KHĐT Hà Nội

- Khảo sát thự tế một số doanh nghiệp phía Nam tìm khả năng đáp ứng yêu cầu của Samsung.

4. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp

* Với dự án EU-MUTRAP/TCV:

- Ngày 12/11 tổ chức lễ khai trương dự án TCV

- Trong tháng 11 đầu tháng 12: tổ chức 2 chương trình đào tạo  cho hạt nhân thương mại tại Hà Nội và TP. HCM.

- Thành lập Ủy ban tư vấn chính sách thương mại trong chương trình dự án

- Đi công tác các địa phương tìm hiểu các doanh nghiệp trong mạng lưới.

- Liên kết các Hiệp hội ngành nghề tham gia dự án

5. Tổ chức sự kiện

- Ngày 21/10 tổ chức Hội thảo về tài chính cho thị trường Bất động sản (Tạp chí Nhà Đầu tư thực hiện)

- Ngày 31/10 Hội thảo “Cơ hội kinh doanh từ sân chơi quốc tế mới tại TP. Hồ Chí Minh

- Chuẩn bị tổ chức 2 hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh và Yangon (Myanma) “Diễn đàn hợp tác kinh doanh Việt Nam – Myanma từ ngày 11-16/11.

- Phối hợp với CLB Hỗ trợ Doanh nghiệp VBSC của Tạp chí Nhà Đầu tư tổ chức 01 hội thảo về tài chính cho các dự án đầu tư nhỏ của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh

- Chuẩn bị Hội thảo về phát triển công nghiệp hỗ trợ cho Bắc Ninh.

6. Công tác truyền thông – báo chí

- Triển khai giao diện Website mới của Hiệp hội sau khi có giấy phép Bộ TT&TT cấp ngày 2/10/2014

- Hoàn thành 2 số tạp chí và 1 số đặc san (Tạp chí Nhà Đầu tư thực hiện)

- Tổng kết 1 năm hoạt động của Báo Điện tử Bizlive

- Ra mắt Bizlive tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện)

- Chuẩn bị báo xuân 2015

- Xuất bản tài liệu XTĐT cho Bắc Ninh 

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch
(đã ký)
Nguyễn Văn Toàn

 

 THƯ KÝ CUỘC HỌP
Tổng thư ký
(đã ký)
Trần Du

q1.jpg

 

q2.jpg

q3.jpg

q4.jpg

q5.jpg

q6.jpg

q7.jpg

q8.jpg

q9.jpg

q10.jpg

q11.jpg

q12.jpg

q13.jpg

q14.jpg

q15.jpg

Một số hình ảnh tại Đại hội IV nhiệm kỳ(2014-2018): 

dh2_zps746415bb.jpg

Đại biểu làm lễ chào cờ.

dh3_zps12139976.jpg

Ông Nguyễn Văn Trung - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT phát biểu chào mừng.

dh7_zps9f3a39a3.jpg

dh888_zps83e5258b.jpg

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng biên tập Báo Đầu tư phát biểu

dh11_zps1c7db29e.jpg

Ông Trần Du - Tổng thư ký Hiệp hội đọc báo cáo.

dh4_zpsbd8e8037.jpg

Ông Nguyễn Văn Toàn-Phó Chủ tịch Hiệp hội đọc báo cáo

dh5_zpsf3b21bb9.jpg

Ông Phạm Hồng Khang- Phó Tổng giám đốc khu Đô thị Nam Thăng Long phát biểu

dh88_zpsafeda137.jpg

Ông Phan Hữu Thắng - Nguyên Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài - Bộ KH&ĐT phát biểu

dh1_zpsafa8411c.jpg

Các thành viên BCH mới chụp ảnh lưu niệm

dh8_zps4647711d.jpg

Các  thành viên BCH, BKT họp bàn sau Đại hội