Bạn đang ở đây

Lễ khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020

17:04 - 28/11/19

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 28/11/2019, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự Diễn đàn và chủ trì Phiên thảo luận chuyên đề cùng Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các diễn giả Hàn Quốc.

17:04 - 26/11/19

Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 11 tháng năm 2019

Trong 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018

00:28 - 12/11/19

Một phần lý giải vì sao đầu tư giao thông theo hình thức PPP vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án lớn.

14:46 - 07/11/19

"Có nhiều người giật mình cho rằng có vẻ các nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ bộ vào Việt Nam. Nhưng đôi khi những thông tin không có sự phân tích rõ ràng sẽ không thể thấy được vấn đề thực chất", GS.TSKH Nguyễn Mại nhận định.

17:04 - 29/10/19

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 29,11 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018

16:37 - 27/12/16

Kỷ yếu 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam

16:36 - 27/12/16

Nghị quyết ngày 29/8/2013 của Thủ tướng Chính phụ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới