Bạn đang ở đây

Lễ khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020

17:04 - 26/11/19

Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 11 tháng năm 2019

Trong 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018

00:28 - 12/11/19

Một phần lý giải vì sao đầu tư giao thông theo hình thức PPP vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án lớn.

14:46 - 07/11/19

"Có nhiều người giật mình cho rằng có vẻ các nhà đầu tư Trung Quốc đang đổ bộ vào Việt Nam. Nhưng đôi khi những thông tin không có sự phân tích rõ ràng sẽ không thể thấy được vấn đề thực chất", GS.TSKH Nguyễn Mại nhận định.

17:04 - 29/10/19

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 29,11 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018

16:37 - 27/12/16

Kỷ yếu 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam

16:36 - 27/12/16

Nghị quyết ngày 29/8/2013 của Thủ tướng Chính phụ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

16:35 - 27/12/16

Theo số liệu của UBND tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 7/2014, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1,004 tỷ USD; 2 dự án trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 337 tỷ VNĐ, thực hiện xác nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 44 tỷ VNĐ.