Bạn đang ở đây

BizLIVE -   Đánh giá về phát ngôn của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về câu chuyện Formosa, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đánh giá là vô trách nhiệm, bởi “cái gì cũng làm đúng, tại sao lại gây ra hậu quả?”

15:52 - 25/12/16

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

15:52 - 25/12/16

Chỉ thị 1617/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

15:52 - 25/12/16

Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

15:51 - 25/12/16

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 20/5/2014 về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh

15:50 - 25/12/16

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết đấu thầu qua mạng. Trong đó nêu rõ quy trình đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm 4 bước.
 

15:49 - 25/12/16

 

Sự tồn tại đồng thời của Nghị định 108/2009/NĐ-CP và Quyết định 71/2010/QĐ-TTg để điều chỉnh các dự án BOT, BTO, BT và các dự án PPP cần được thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện
 

15:49 - 25/12/16

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua. Luật này thay thế Luật DN, số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật DN, số 37/2013/QH13 ngày 20/06/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015
 

15:48 - 25/12/16

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 với rất nhiều nội dung mới, tác động mạnh mẽ tới các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
 

15:47 - 25/12/16

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

15:47 - 25/12/16

Ông Hoàng Mạnh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã khẳng định như vậy khi giới thiệu về Nghị định đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) diễn ra vào sáng nay 25/3.