Với số dự án trên, Đài Loan xếp thứ 4 trên tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Mặc dù có số dự án tương đối lớn, lại là các nhà đầu tư lâu năm (từ 1988), song theo Cục đầu tư nước ngoài,

 Nguồn: Số liệu FIA/Minh họa: V.Minh  

Với số dự án trên, Đài Loan xếp thứ 4 trên tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore. Mặc dù có số dự án tương đối lớn, lại là các nhà đầu tư lâu năm (từ 1988), song theo Cục đầu tư nước ngoài,

Tới 14 tỉnh, thành phố không có 1 dự án FDI nào tăng thêm vốn. Nguồn: Số liệu FIA/Minh họa: Vũ Minh  

VŨ MINH