Gần 36 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

Theo đó, cả nước có gần 2.600 dự án mới được cấp giấy Chứng nhận đầu tư. Trong 19 lĩnh vực đầu tư, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất, phân phối điện; kinh doanh bất động sản có số vốn đăng ký nhiều nhất. Nhật Bản là nước có số vốn đăng ký lớn nhất với 9,11 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc, Singapore.

Năm 2017 cũng ghi dấu ấn với hàng loạt dự án (DA) trị giá tỷ USD như: DA đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 (Thanh Hoá) vốn đầu tư 2,79 tỷ USD, nhằm thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất (thuần) khoảng 1.200 MW. DA Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (Khánh Hoà) vốn đầu tư 2,58 tỷ USD. DA nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, vốn đầu tư 2,07 tỷ USD. DA SamSung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh. DA đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,27 tỷ USD.