Bạn đang ở đây

Chiều ngày 23/6, tại Hà Nội, Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (Vafie) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020.

15:30 - 25/12/16

Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, gọi tắt là Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, được thành lập theo quyết định số 91/2003/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội Vụ trên cơ sở chuyển tên  từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI Club)

15:14 - 25/12/16

Đại hội I Câu lạc bộ DNĐTNN – 25/4/1995

15:06 - 25/12/16

Đại hội II Câu lạc bộ DNĐTNN – 8/6/1998

14:41 - 04/11/16

Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam, gọi tắt là Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, được thành lập theo quyết định số 91/2003/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội Vụ trên cơ sở chuyển tên  từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI Club)

14:40 - 04/11/16

Đại hội IV Hiệp hội DNĐTNN - 24/10/2014

14:40 - 04/11/16

Danh sách Ban kiểm tra Hiệp hội DNĐTNN nhiệm kỳ IV(2014-2018)

14:39 - 04/11/16

Danh sách Ban chấp hành Hiệp hội DNĐTNN nhiệm kỳ IV(2014-2018)

10:23 - 04/11/16

Tạp chí Nhà Đầu Tư là cơ quan báo chí, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, là cơ quan báo chí đa phương tiện gồm báo in và báo điện tử.

10:22 - 04/11/16

Trung tâm Thông tin và tư vấn Đầu tư

10:22 - 04/11/16

Đại hội III HIệp hội DNĐTNN – 13/3/2010