Bạn đang ở đây

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công, làm nên tên tuổi, thương hiệu Petrovietnam

17:00 - 04/09/19

BizLIVE - Theo GS. Nguyễn Mại, các cơ quan Nhà nước phải hướng dẫn, theo dõi, giám sát các doanh nghiệp FDI để phát hiện, chỉnh đốn và xử lý kịp thời nhằm bảo đảm đúng cam kết của các nhà đầu tư.

09:45 - 24/12/16

Trước nhu cầu tìm hiểu thông tin rất lớn của người dân và doanh nghiệp, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã quyết định công bố toàn văn Hiệp định TPP mặc dù thủ tục rà soát pháp lý vẫn chưa hoàn tất.

17:54 - 23/12/16

Trải qua một phần tư thế kỷ với những giai đoạn thăng trầm, khu vực FDI đóng vai trò tích cực trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy vậy FDI cũng bộc lộ những vấn đề cần giải quyết, đòi hỏi phải có định hướng mới và giải pháp mới.

17:49 - 23/12/16

Gần 25 năm đã qua kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra đời vào tháng 12 năm 1987. Thành tựu nhiều, nhưng không phải là không có những hạn chế trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Giờ là lúc cần phải dựa trên hệ tiêu chí khoa học để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, tác động của FDI, phát hiện những vấn đề cần giải quyết làm căn cứ để đề ra định hướng mới, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dòng vốn FDI trong thời gian tới.