Bạn đang ở đây

Trong văn bản gửi lên Chính phủ về các biện pháp phục hồi kinh tế, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã đề xuất việc phát triển các dịch vụ casino, vui chơi có thưởng.

09:45 - 24/12/16

Trước nhu cầu tìm hiểu thông tin rất lớn của người dân và doanh nghiệp, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã quyết định công bố toàn văn Hiệp định TPP mặc dù thủ tục rà soát pháp lý vẫn chưa hoàn tất.

17:54 - 23/12/16

Trải qua một phần tư thế kỷ với những giai đoạn thăng trầm, khu vực FDI đóng vai trò tích cực trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy vậy FDI cũng bộc lộ những vấn đề cần giải quyết, đòi hỏi phải có định hướng mới và giải pháp mới.

17:49 - 23/12/16

Gần 25 năm đã qua kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra đời vào tháng 12 năm 1987. Thành tựu nhiều, nhưng không phải là không có những hạn chế trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Giờ là lúc cần phải dựa trên hệ tiêu chí khoa học để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, tác động của FDI, phát hiện những vấn đề cần giải quyết làm căn cứ để đề ra định hướng mới, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dòng vốn FDI trong thời gian tới.

17:48 - 23/12/16

Gần 25 năm đã qua kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra đời vào tháng 12 năm 1987. Thành tựu nhiều, nhưng không phải là không có những hạn chế trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Giờ là lúc cần phải dựa trên hệ tiêu chí khoa học để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, tác động của FDI, phát hiện những vấn đề cần giải quyết làm căn cứ để đề ra định hướng mới, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dòng vốn FDI trong thời gian tới.

17:44 - 23/12/16

Cần kích thích tăng cầu để thúc đẩy sản xuất và kinh doanh

17:43 - 23/12/16

Động lực tăng trưởng là nhân tố quyết định tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế - xã hội. Do vậy, cùng với việc kích hoạt các động cơ trong nước, việc làm cho động lực FDI hoạt động tốt hơn là vấn đề cần lưu ý khi bước vào năm 2014.

17:42 - 23/12/16

Những năm gần đây, gần như năm nào, Thủ tướng Chính phủ cũng có Thông điệp đầu năm mới, nhưng năm nay, trong Thông điệp đầu năm, Thủ tướng gần như hệ thống lại gần 30 năm Đổi mới và đưa ra những chỉ dẫn về những điều chúng ta cần phải làm trong thời gian tới.

17:42 - 23/12/16

Năng lượng có vai trò cực kỳ quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước, nhưng nhiều năm nay năng lượng vẫn chưa được nhà đầu tư từ trong và ngoài nước xem là lĩnh vực hấp dẫn đầu tư. Một thị trường năng lượng cạnh tranh thực sự phải được xem là giải pháp quyết định cho vấn đề năng lượng của Việt Nam.

17:30 - 23/12/16

Nếu không xác định rõ mục tiêu cho việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam, các khái niệm về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều không đủ cơ sở đứng vững.