Ban chấp hành
 • GS.TSKH Nguyễn Mại

  GS.TSKH Nguyễn Mại

  Chủ tịch
 • TS. Nguyễn Anh Tuấn

  TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Phó Chủ tịch
 • Ông Nguyễn Văn Toàn

  Ông Nguyễn Văn Toàn

  Phó Chủ tịch
 • Ông Hoàng Hùng Quang

  Ông Hoàng Hùng Quang

  Phó Chủ tịch
 • Ông Tạ Minh Long

  Ông Tạ Minh Long

  Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Miền Nam
 • Ông Nguyễn Ngọc Mỹ

  Ông Nguyễn Ngọc Mỹ

  Phó Chủ tịch
 • Ông Hạ Bá Tuấn

  Ông Hạ Bá Tuấn

  Tổng Thư ký
 • Ông Trần Du

  Ông Trần Du

  Uỷ viên
 • TS. Nguyễn Công Ái

  TS. Nguyễn Công Ái

  Uỷ viên
 • Ông Phan Văn Quân

  Ông Phan Văn Quân

  Uỷ viên
 • Bà Hoàng Thị Thanh Tâm

  Bà Hoàng Thị Thanh Tâm

 • Ông Lê Xuân Thảo

  Ông Lê Xuân Thảo

  Uỷ viên
 • Ông Nguyễn Anh Tuấn

  Ông Nguyễn Anh Tuấn

  Uỷ viên
 • Ông Lê Khắc Hiệp

  Ông Lê Khắc Hiệp

  Uỷ viên
 • Ông Nguyễn Hữu Thập

  Ông Nguyễn Hữu Thập

  Uỷ viên
 • Bà Vũ Thị Thu Hương

  Bà Vũ Thị Thu Hương

  Uỷ viên
 • Ông Nguyễn Văn Phúc

  Ông Nguyễn Văn Phúc

  Uỷ viên
 • Ông Nguyễn Nội

  Ông Nguyễn Nội

  Uỷ viên
 • Bà Trần Thị Minh Huệ

  Bà Trần Thị Minh Huệ

  Phó ban kiểm tra
 • Ông Nguyễn Văn Ngân

  Ông Nguyễn Văn Ngân

  Uỷ viên
 • Ông Lê Trường Thủy

  Ông Lê Trường Thủy

  Uỷ viên
: