Ban chấp hành
GS.TSKH Nguyễn Mại

GS.TSKH Nguyễn Mại

Chủ tịch
 • Nguyên Phó Chủ nhiệm SCCI
TS. Nguyễn Anh Tuấn

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch
 • Nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư
 • Nguyên Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài
 • Tổng Biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư
Ông Nguyễn Văn Toàn

Ông Nguyễn Văn Toàn

Phó Chủ tịch
 • Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tiếp vận Thăng Long
Ông Hoàng Hùng Quang

Ông Hoàng Hùng Quang

Phó Chủ tịch
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển khu Đô thị Nam Thăng Long
Ông Tạ Minh Long

Ông Tạ Minh Long

Phó Chủ tịch
 • Phó Chủ Tịch/Tổng Giám đốc Công ty International SOS Việt Nam
Ông Nguyễn Ngọc Mỹ

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ

Phó Chủ tịch
 • Chủ tịch Tập đoàn Vabis 
Ông Hạ Bá Tuấn

Ông Hạ Bá Tuấn

Tổng Thư ký
 • Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Công ty Vinexad (Bộ Công thương)
Ông Trần Du

Ông Trần Du

Uỷ viên
 • Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm XTĐT Phía Bắc - Bộ Kế hoạch & Đầu tư
TS. Nguyễn Công Ái

TS. Nguyễn Công Ái

Uỷ viên
 • Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Tư vấn Thương vụ KPMG Việt Nam
Ông Phan Văn Quân

Ông Phan Văn Quân

Uỷ viên
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long
Bà Hoàng Thị Thanh Tâm

Bà Hoàng Thị Thanh Tâm

 • Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ford Việt Nam
Ông Lê Xuân Thảo

Ông Lê Xuân Thảo

Uỷ viên
 • Uỷ viên thường vụ Hội Luật gia Việt nam
 • Phó chủ tịch thường trực Quỹ Vifotec
 • Chủ tịch Công ty sở hữu trí tuệ INVENMARK 
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Uỷ viên
 • Chủ tịch Công ty Thăng Long Tech
Ông Lê Khắc Hiệp

Ông Lê Khắc Hiệp

Uỷ viên
 • Phó Chủ tịch Vingroup
Ông Nguyễn Hữu Thập

Ông Nguyễn Hữu Thập

Uỷ viên
 • Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 • Chủ Tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang
 • Chủ Tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang
Bà Vũ Thị Thu Hương

Bà Vũ Thị Thu Hương

Uỷ viên
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Phúc

Ông Nguyễn Văn Phúc

Uỷ viên
 • Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
Ông Nguyễn Nội

Ông Nguyễn Nội

Uỷ viên
 • Nguyên Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bà Trần Thị Minh Huệ

Bà Trần Thị Minh Huệ

Phó ban kiểm tra
 • Nguyên Phó Chủ nhiệm SCCI
Ông Nguyễn Văn Ngân

Ông Nguyễn Văn Ngân

Uỷ viên
 • Nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư
 • Nguyên Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài
 • Tổng Biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư
Ông Lê Trường Thủy

Ông Lê Trường Thủy

Uỷ viên
 • Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tiếp vận Thăng Long
: