VAFIE làm việc với đoàn ngoại giao Anh về tăng trưởng xanh bền vững
VAFIE làm việc với đoàn ngoại giao Anh về tăng trưởng xanh bền vững

Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) và đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh vừa có cuộc làm việc ngày 27/3 để thảo luận về tăng trưởng xanh bền vững.

R1
Báo cáo thường niên FDI năm 2023: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 32,1%
Báo cáo thường niên FDI năm 2023: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 32,1%

Một điểm nhấn trong báo cáo thường niên FDI năm 2023 là trong khi FDI toàn cầu năm 2023 chỉ tăng 3% thì FDI vào Việt Nam tăng tới 32,1%.

R1 R1-2 R1-3 R1-4 R1-5 R1-6

Doanh nghiệp

Báo cáo thường niên FDI năm 2023: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 32,1%
Báo cáo thường niên FDI năm 2023: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 32,1%

Một điểm nhấn trong báo cáo thường niên FDI năm 2023 là trong khi FDI toàn cầu năm 2023 chỉ tăng 3% thì FDI vào Việt Nam tăng tới 32,1%.

: