14 tỉnh, thành vẫn chưa thu hút được vốn FDI

27/12/2016  
42

Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/11/2015, các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ vốn đầu tư vào 49 tỉnh, thành phố trong cả nước, với 2547 lượt dự án cả cấp mới và tăng thêm vốn; tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 20,22 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Điểm đáng chú ý là, mặc dù chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là kết thúc năm 2015 nhưng số liệu thống kê cho thấy, vẫn còn có tới 14 tỉnh, thành phố vẫn không thể thu hút được vốn FDItrong suốt 11 tháng qua.

Bức tranh thu hút FDI qua góc nhìn của BizLIVE:

14 tỉnh, thành vẫn chưa thu hút được vốn FDI

14 tỉnh, thành vẫn chưa thu hút được vốn FDI

14 tỉnh, thành vẫn chưa thu hút được vốn FDI

14 tỉnh, thành vẫn chưa thu hút được vốn FDI

VŨ MINH

: