3,2 tỷ USD vốn FDI “đổ” vào TP.HCM trong 11 tháng năm 2015

27/12/2016  
51

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về vốn đầu tư nước ngoài tại TP.HCM (FDI), tính đến ngày 20/11/ 2015, có 517 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 2,49 tỷ USD, tăng 39,7% về số dự án và giảm 10,7% về vốn so cùng kỳ năm 2014.

Ngoài ra, có 141 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 714,5 triệu USD, tăng 14,6% về số dự án và tăng 95,7% về vốn điều chỉnh so cùng kỳ năm 2014.

Tính chung tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 3,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các dự án ODA, TP.HCM đang theo dõi trả nợ và 15 dự án đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư  gần 110.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA  trên 93.400 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 16.400 tỷ đồng. Ước giải ngân 11 tháng đầu năm 2015 đạt 3.426 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 2.930 tỷ đồng, đạt 67,7% kế hoạch vốn được giao, vốn đối ứng là 495 tỷ đồng, đạt 72,7% kế hoạch vốn được giao.

HOÀNG ANH

: