Bắc Ninh cấp mới 103 dự án FDI

27/12/2016  
24

Tin từ Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho hay, trong tháng 7 năm 2015, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới 04 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,1 triệu USD.

Sau 7 tháng đầu năm 2015, đã cấp mới 103 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 153,56 triệu USD.

Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 711 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8.361,56 triệu USD.

Đối với hoạt động đầu tư trong nước, trong tháng 7 năm 2015, toàn tỉnh cấp 02 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 23,47 tỷ đồng.

Sau 7 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh cấp mới 36 giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2.314 tỷ đồng; cấp xác nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 130,36 tỷ đồng.

VŨ QUANG

: