Bình Dương thu hút 339 triệu USD từ FDI

27/12/2016  
56

Trong đó, cấp mới 46 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 235 triệu USD, tăng 24,32% về số dự án và tăng 15,55% về số vốn; 30 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư hơn 103 triệu USD, tăng 11,11% về số dự án và giảm 9,45 về vốn. Hàn Quốc, Nhật Bản là hai quốc gia có vốn đầu tư cao nhất trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào khu công nghiệp trong thời gian qua.

Như vậy, đến nay các khu công nghiệp Bình Dương có 1.457 dự án còn hiệu lực, bao gồm 1.035 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 7,1 tỷ USD và 422 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 32.615 tỷ đồng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, trong những tháng cuối năm, cơ quan này tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư các khu công nghiệp tổ chức xúc tiến thu hút đầu tư để hoàn thành kế hoạch năm 2015.

VŨ QUANG

: