Công nghiệp chế biến và chế tạo hút vốn FDI

24/12/2016  
62

Công nghiệp chế biến, chế tạo hút vốn FDI nhiều nhất trong 2 tháng qua, với số vốn đầu tư vào 2 ngành này đạt 952 triệu USD, chiếm 79,8% tổng vốn đăng ký. (Ảnh minh họa)

Tháng Hai, trên địa bàn cả nước có 148 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 712,3 triệu USD, tăng 21,3% về số dự án đăng, về nguồn vốn giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2014. Cùng với đó có 58 dự án đăng ký bổ sung kinh phí đầu tư, với hơn 480 triệu USD.

Tính chung 2 tháng, cả nước các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đăng ký mới và bổ sung vốn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đạt gần 1.200 triệu USD. Trong số này, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hút vốn FDI nhiều nhất, với 65 dự án đầu tư đăng ký mới, và 40 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm vào 2 ngành này đạt 952 triệu USD, chiếm 79,8% tổng vốn đăng ký; và ngành kinh doanh bất động sản cũng được các doanh nghiệp nước ngoài rót vốn cao, với 111,4 triệu USD, chiếm 9,3%. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ sửa chữa với 17 dự án đầu tư mới và 4 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 71,22 triệu USD. Các ngành còn lại chỉ có 129,4 triệu USD, chiếm 10,9%. Cả nước có 23 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Trong đó, TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhiều nhất với 40 cấp mới và 17 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 497,9 triệu USD, chiếm 41,7% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 213,86 triệu USD, chiếm 17,9%. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 134,04 triệu USD chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư. Có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư cấp mới vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, bao gồm: BritishVirginIslands dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 351,39 triệu USD, chiếm 29,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 222,11 triệu USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 169,83 triệu USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư.

Theo Báo Kinh Tế Đô Thị

: