Doanh nghiệp FDI vẫn “thống trị” về quy mô xuất khẩu

24/12/2016  
89

Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2014 của Bộ Công thương cho thấy, tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,2 tỷ USD, giảm 6,2% so với tháng 10 và tăng 10,6% so với tháng 11 năm 2013.

Tính chung 11 tháng năm 2014 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 137 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 44,8 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 92,2 tỷ USD, chiếm 67,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 14,1%. Nếu không kể dầu thô kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 85,4 tỷ USD tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2013. Về thị trường xuất khẩu, sau 11 tháng, Mỹ là thị trường xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, 21,3% và chiếm tỷ trọng 19,1%. Tiếp sau đó, xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 13,1% và chiếm tỷ trọng 9,9%; EU tăng 11,4% và chiếm tỷ trọng 18,1%; xuất khẩu vào Nhật Bản tăng 9,9% và chiếm tỷ trọng 9,9%; xuất khẩu vào ASEAN tăng 2,9% và chiếm tỷ trọng 12,7%.

TÂM AN

: