FDI 9 tháng đầu tăng hơn 50% so với cùng kỳ

27/12/2016  
40

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), tính đến ngày 20/9/2015, cả nước có 1.432 dự án mới được cấp giấy chứng nhận nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký là 11,03 tỷ USD, tăng hơn 44,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Có 461 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 6,11 tỷ USD, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung trong 9 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,15 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2014.

9 tháng đầu năm 2015 ghi nhận mức đầu tư nước ngoài tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2014 là do trong 2 tháng gần đây, một số dự án có tổng vốn đầu tư lớn được cấp phép như dự án Nhà máy điện Duyên Hải 2 với tổng vốn đầu tư 2,4 tỷ USD của Malaysia tại Trà Vinh, dự án Công ty SamSung Display Việt Nam của Hàn Quốc với số vốn đầu tư tăng thêm là 3 tỷ USD tại khu công nghiệp Bắc Ninh.

Tính theo các vùng lãnh thổ đầu tư, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,74 tỷ USD, chiếm 33,5% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam.

Malaysia đứng vị trí thứ hai với số vốn là 2,4 tỷ USD chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư, Vương quốc Anh đứng vị trí thứ ba với 19 dự án cấp mới và 2 dự án tăng vốn với tổng số vốn đầu tư là 1,27 tỷ USD chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư. British Virgin Islands đứng vị trí thứ tư với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,13 tỷ USD, chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư.

BizLIVE minh họa diễn biến chi tiết tình hình đầu tư FDI tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2015.

FDI 9 tháng đầu tăng hơn 50% so với cùng kỳ

FDI 9 tháng đầu tăng hơn 50% so với cùng kỳ

THẢO MAI

: