FDI tác động ra sao đến kinh tế Việt Nam?

23/12/2016  
31

Chủ trì hội thảo, bà Mai Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội quốc gia đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với kinh tế Việt Nam.

“Kể từ khi Luật đầu tư nước ngoài được ban hành năm 1987, dòng vốn FDI được khơi thông nhanh chóng. Nguồn vốn cho phát triển tăng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho chuyển giao công nghệ, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và mở rộng hội nhập với thế giới...”, bà Thu nhận xét.

Tuy nhiên, tác động lan tỏa của dòng vốn FDI đối với doanh nghiệp trong nước nói riêng và nền kinh tế nói chung vẫn được xem là một trong những hạn chế, nhất là tỉ lệ nội địa hóa đặc, biệt là “Việt Nam hóa” các doanh nghiệp FDI còn rất thấp.

 Đơn cử, Canon Việt Nam có 70 nhà cung cấp linh kiện phụ tùng, nhưng chỉ có 10 doanh nghiệp Việt Nam, số còn lại là doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam.

Tương tự, Honda Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa 40%, nhưng chủ yếu vẫn là do các doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam cung cấp. Đối với Samsung, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ cung cấp được 10% linh phụ kiện.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, nâng cao khả năng hấp thụ FDI và có chính sách cụ thể để đẩy nhanh sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ vẫn là vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. Đây là các vấn đề đã được đề cập từ nhiều năm nay, nhưng kết quả thực hiện vẫn còn rất hạn chế.

Nhìn từ những mô hình nghiên cứu độc lập, các chuyên gia kinh tế cũng đã chỉ ra tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế và đến doanh nghiệp Việt Nam .                                                 .

TS. Morgenroth đến từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Ailen cho biết, từ kết quả ước lượng bước đầu, có thể thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam có những ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường việc làm nói riêng.

"Chi tiêu đối với hàng hóa nội địa ngày càng tăng; số việc làm thứ cấp có thể được tạo ra từ tiêu dùng sản phẩm nội địa của doanh nghiệp FDI và người lao động trong các doanh nghiệp này càng tăng. Tuy nhiên, khi quy về tỷ lệ so sánh, kết quả ước lượng cho thấy, số việc làm thứ cấp đang có xu hướng giảm dần", TS. Morgenroth cho biết.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, đầu tư trực tiếp nước ngoài không chỉ góp phần khơi dậy đầu tư trong nước mà còn giúp kinh tế Việt Nam hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. Do đó, việc nghiên cứu sâu tác động của đầu tư nước ngoài đối với kinh tế Việt Nam sẽ giúp cơ quan quản lý kịp thời điều chỉnh, đưa ra những chính sách phù hợp để quản lý dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài một cách hiệu quả.

Theo Báo Đầu Tư

: