Hải Phòng bảo vệ thành công ngôi quán quân trong hút FDI 7 tháng

27/12/2016  
55

Tính từ đầu năm đến 20/7, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam rót vào 1.408 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 8,69 tỷ USD, tăng 31,8% về số dự án và tăng 25,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015, theo số liệu của Tổng cục thống kê.

Đồng thời có 660 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 4,245 tỷ USD.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 12,94 tỷ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng năm nay ước tính đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 7 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số vốn đầu tư nước ngoàiđược cấp phép mới lớn nhất với 5626 triệu USD, chiếm 64,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 986,2 triệu USD, chiếm 11,3%; các ngành còn lại đạt 2,08 tỷ USD, chiếm 24%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 7 tháng năm nay đạt 9,12 tỷ triệu USD, chiếm 70,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 956,8 triệu USD, chiếm 7,4%; các ngành còn lại đạt 2,86 tỷ USD, chiếm 22,1%.

Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 7 tháng năm nay, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với 1,84 tỷ USD, chiếm 21,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Đứng thứ hai là Hà Nội với 950,1 triệu USD, chiếm 10,9%. Theo sau là Bình Dương với 803,3 triệu USD, chiếm 9,2%.

Hải Phòng bảo vệ thành công ngôi quán quân trong hút FDI 7 tháng

Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam 7 tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 3,267 tỷ triệu USD, chiếm 37,6% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Singapore với 1,11 tỷ triệu USD, chiếm 12,8%. Đứng thứ 3 là Hong Kong với 755,3 triệu USD, chiếm 8,7%.

Hải Phòng bảo vệ thành công ngôi quán quân trong hút FDI 7 tháng

THẢO MAI

: