Hàn Quốc rót hơn 24 tỷ USD vào công nghiệp chế biến của Việt Nam

24/12/2016  
20

Cụ thể theo Cục Đầu tư nước ngoài, hiện nay Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 4.240 dự án cấp mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 37,84 tỷ USD.

Tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2015 Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam 50 dự án cấp mới và 19 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 222,11 triệu USD, là nhà đầu tư thứ 2 sau BritishVirginIslands trong 2 tháng đầu năm 2015.

Hàn Quốc đã đầu tư vào 51/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư từ Hàn Quốc nhất với 885 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,3 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ hai là Thái Nguyên với 43 dự án với tổng vốn đầu tư là 4,72 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư.

Đồng Nai đứng thứ 3 với tổng số đầu tư là 4,56 tỷ USD (chiếm 12,1% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các địa phương khác.

Các dự án của Hàn Quốc được triển khai trên 18/21 ngành, lĩnh vực nhưng dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 2.566 dự án với tổng số vốn đăng ký ngành này là 24,03 tỷ USD (chiếm 64,5% tổng vốn đầu tư).

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 82 dự án tổng số vốn là 6,99 tỷ USD (chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 3 là lĩnh vực xây dựng với 579 dự án, tổng số vốn đầu tư là 2,4 tỷ USD chiếm 6,4% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn của nhà đầu tư Hàn Quốc trong năm 2014

- Dự án Tổ hợp công nghệ cao Sam Sung Thái Nguyên – giai đoạn 2 nhà đầu tư Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên – Hàn Quốc, dự án đầu tư tại KCN Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư đăng ký 3 tỷ USD; dự án được đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và gia công các sản phẩm điện, điện tử.

- Dự án Công ty TNHH điện tử Samsung CE Complex do nhà đầu tư Samsung Asia Pte.Ltd – Singapore đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,4 tỷ USD; dự án đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu sản phẩm, thiết bị điện tử công nghệ cao, các sản phẩm phần mềm tiên tiến.

- Dự án Công ty TNHH SamSung Display Bắc Ninh do nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 1 tỷ USD; dự án đầu tư sản xuất lắp ráp gia công, tiếp thị hoặc bán các loại màn hình Smartphone, máy tính bảng.

Theo NDH

: