Hàn Quốc tham gia đầu tư Sân bay Vân Đồn 1 tỷ USD

24/12/2016  
45

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Giao thông - Vận tải về việc triển khai xây dựng Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh.

Theo đó, Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Dự án.

UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư tiềm năng là Liên danh Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc, Công ty TNHH Joinus Việt Nam và Công ty TNHH Posco E&C tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) để làm cơ sở thực hiện các nước tiếp theo.

Cũng theo văn bản này, UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải và Quốc phòng, và các cơ quan liên quan thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Dự án, bao gồm cả việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án theo hình thức BOT theo quy định của pháp luật.

Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh dự kiến được xây dựng tại Vân Đồn. Liên quan dự án này, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt. Trong đó, Joinus, Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư rất quyết tâm theo đuổi Dự án.

Ban đầu, Sân bay Vân Đồn cũng được dự kiến đầu tư theo hình thức BOT, sau đó, năm ngoái, Quảng Ninh muốn triển khai Dự án theo mô hình PPP (hợp tác công - tư).

Tuy nhiên, theo văn bản mới của Chính phủ, thì Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức BOT.

Dự án này dự kiến có vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Tác giả: Nguyên Đức(Báo Đầu tư)

: