Khẩn trương sửa Thông tư về XNK, thanh lý sản phẩm của doanh nghiệp FDI

23/12/2016  
87

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục nắm bắt kiến nghị của doanh nghiệp, kịp thời có các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong thực tế, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ.

Theo Báo Hải Quan

: