KITA: 'Việt Nam chiếm 46,8% đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ra nước ngoài'

6/12/2020  
66
KITA: 'Việt Nam chiếm 46,8% đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ra nước ngoài'

KITA vừa công bố báo cáo cho biết trong kim ngạch xuất khẩu sang của Hàn Quốc sang khu vực Đông Nam Á năm 2019, cho thấy xuất khẩu sang thị trường Việt Nam chiếm tỷ trọng 50,7% và Việt Nam cũng là nước chiếm 46,8% đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ra nước ngoài.

Báo cáo của Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) cũng chỉ ra rằng trong khi Mỹ có khả năng áp đặt thuế quan đối với Việt Nam, Malaysia nổi lên như một quốc gia trong chiến lược "Việt Nam+1" (Vietnam Plus One), tức là chiến lược khi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì cũng sẽ mở rộng chuỗi cung ứng, xuất khẩu và đầu tư sang nước khác ngoài Việt Nam nhằm giảm thiểu rủi ro.

[caption align="aligncenter" ] Mô hình trung tâm nghiên cứu phát triển mới của Samsung tại Việt Nam.[/caption]

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Malaysia trong năm 2021 được dự báo đạt 7,8%, mức cao nhất trong các nước ASEAN. Xếp hạng môi trường kinh doanh của Malayssia theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) là thứ 12 trong số 190 quốc gia, thu nhập bình quân đầu người cũng vượt mốc 10.000 USD/năm.

: