Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty phát triển công nghệ & đầu tư quốc tế DƯƠNG GIA và công ty TNHH GUE VINA Hàn Quốc

23/6/2020  
115
Với mục tiêu tích cực mở rộng mối quan hệ, tăng cường kết nối, tạo ra nhiều cơ hội giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc dễ dàng tiếp cận, đầu tư vào thị trường Việt Nam, ngày 23/06/2020 tại Hà Nội, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư Quốc tế Dương Gia cùng với Công ty TNHH Gue Vina thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty phát triển công nghệ & đầu tư quốc tế DƯƠNG GIA và công ty TNHH GUE VINA Hàn Quốc Lễ ký kết này bước đầu đánh dấu sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện của nhau, đảm bảo hợp tác lâu dài, bền vững trên cơ sở dựa vào lợi thế của các bên để khai thác tốt nhất tiềm năng sẵn có, đồng thời phát triển mối quan hệ hữu nghị, chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Các mục tiêu của thỏa thuận hợp tác gồm: Hai bên sẽ tìm kiếm cơ hội cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc để thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại, cũng như chuyển giao công nghệ cao, trao đổi văn hóa,…Hai bên cũng sẽ hỗ trợ nhau cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp của hai bên tham gia các sự kiện thương mại hoặc văn hóa được tổ chức tại Việt Nam và Hàn Quốc dựa trên luật pháp hiện hành của hai nước. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty phát triển công nghệ & đầu tư quốc tế DƯƠNG GIA và công ty TNHH GUE VINA Hàn Quốc Phát biểu tại lễ ký kết, bà Đông Dương - Đại diện của Dương Gia TDI cho biết: “Việc ký kết là một bước tiến quan trọng để hai bên tiếp tục phát huy và khai thác tối đa tiềm năng của  mỗi đơn vị. Đồng thời, những hoạt động hợp tác sắp tới của hai doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của hai nước, bổ sung nguồn vốn đáng kể cho tăng trưởng, chuyển giao công nghệ, tăng cường khả năng xuất khẩu cũng như tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao mức sống cho người dân Việt Nam”. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty phát triển công nghệ & đầu tư quốc tế DƯƠNG GIA và công ty TNHH GUE VINA Hàn Quốc Dựa trên nền tảng mối quan hệ hợp tác song phương đã được xây dựng trong một thời gian dài giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ông Yang Seungkyo - đại diện phía Công ty TNHH Gue Vina cũng tin rằng thỏa thuận lần này sẽ là cơ sở để Dương Gia và Gue Vina tiếp tục hỗ trợ, mở rộng hoạt động kinh doanh, tiến tới hợp tác sâu rộng và song hành cùng phát triển. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty phát triển công nghệ & đầu tư quốc tế DƯƠNG GIA và công ty TNHH GUE VINA Hàn Quốc Phải khẳng định rằng, trong vài thập kỷ qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã có sự đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, bổ sung vào nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng thu ngân sách, thúc đẩy xuất khẩu và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Hy vọng rằng dưới sự tạo điều kiện của Chính phủ, hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp Việt - Hàn nói riêng và nước ngoài nói chung sẽ ngày càng được tăng cường, mở rộng, góp phần giữ vững vị thế “điểm sáng thu hút FDI” của Việt Nam trong tương lai. Nguồn: Vafie.org.vn
: