Nhật Bản rót hơn 1,6 tỷ USD vào bất động sản Việt Nam

24/12/2016  
27

Thống kê mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết, lũy kế đến hết tháng 2/2015 Nhật Bản là một trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 2.556 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư là 37,37 tỷ USD.

Tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2015 Nhật Bản đã đầu tư tại Việt Nam với 25 dự án cấp mới và 17 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 169,83 triệu USD, là nhà đầu tư thứ 3 sau BritishVirginIslands và Hàn Quốc trong 2 tháng năm 2015.

Lũy kế đến hiện nay, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất với 1.316 dự án với tổng số vốn đăng ký là 31,11 tỷ USD, chiếm 83,3% tổng vốn đầu tư).

Đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn là 1,66 tỷ USD, chiếm 4,5% tổng vốn đầu tư.

Kế đến là lĩnh vực xây dựng với tổng số vốn đầu tư là 1,17 tỷ USD (chiếm 3,1% tổng vốn đầu tư). Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác.

Xét về địa bàn đầu tư, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào 49/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Thanh Hóa thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản nhất với tổng vốn đăng ký là 9,68 tỷ USD, chiếm 26% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ hai là Hà Nội với 636 dự án, với với tổng vốn đầu tư  là 4,08 tỷ USD (chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư). Bình Dương đứng  thứ 3 với tổng số vốn là 3,85 tỷ USD (chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các địa phương khác.

Một số dự án tỷ USD của Nhật Bản tại Việt Nam:

- Dự án Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự  án đầu tư tại KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư đăng ký 9 tỷ USD;

- Dự án Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone VN, dự  án này đầu tư tại KCN Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,22 tỷ USD;

- Dự án Công ty TNHH Becamex Tokyu (Dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương), dự án được đầu tư tại tỉnh Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD;

VŨ MINH

: