Nhiều dự án FDI lớn đang tăng vốn

24/12/2016  
47

Theo báo cáo của UBND TP. HCM, 3 tháng đầu năm 2015, TP. HCM đã thu hút tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 734,8 triệu USD, giảm 2% so cùng kỳ.

Tính đến ngày 20/3, có 100 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 571,1 triệu USD, tăng 40,8% về số lượng dự án và giảm 17% về vốn so với cùng kỳ 2014.

Đồng thời, có 35 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư 163,7 triệu USD, so cùng kỳ tăng 45,8% về số dự án và tăng 165,1% về vốn điều chỉnh.

Thống kê cũng cho thấy, tình hình đầu tư trong nước cũng đạt kết quả khả quan. Theo đó, tính đến ngày 20/3, có 5.682 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký 27.392,4 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 9,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 6,1% về vốn đăng ký. Có 9.714 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với vốn bổ sung 30.523,3 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 5,8% về số lượt doanh nghiệp và tăng 13,9% về vốn bổ sung. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 57.915,7 tỷ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ.

Hai tháng đầu năm, TP. HCM có 2.159 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Tính đến ngày 20/3, có 532 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bằng 9,4% số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7,5% so cùng kỳ.

Tổng số doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống (đã trừ giải thể) hiện là 238.653 doanh nghiệp.

MINH THƯ

: