Quảng Ninh: Hút hơn 100 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5,1 tỷ USD

27/12/2016  
34

Với các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và môi trường đầu tư thông thoáng kết hợp với cơ sở hạ tầng đang từng bước đồng bộ, hiện đại, đến tháng 6/2015, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại Quảng Ninh đã có nhiều khởi sắc.

Theo báo cáo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 20/6, Quảng Ninh cấp mới 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,3 triệu USD, không có dự án FDI bị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 104 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 5,1 tỷ USD. Hầu hết các dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện trong 6 tháng năm 2015 ước đạt trên 179 triệu USD, doanh thu ước đạt trên 657 triệu USD, bằng 138% cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước đạt 134%. Từ đầu năm 2015, các cơ quan đầu mối của tỉnh đã tiếp xúc và làm việc với 50 đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư, chủ yếu từ các quốc gia như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2015, tỉnh Quảng Ninh sẽ cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 4-6 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 5-6 dự án FDI. Đồng thời, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành liên quan chủ động cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi các đối tác và các nhà đầu tư chiến lược...

KIỀU CHÂU

: