Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019: Nhiều chỉ số tích cực về DN FDI

13/11/2019  
46

Chiều 10/7/2019 tại Hà Nội, “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019” lần đầu tiên được Bộ KH&ĐT công bố, nhằm cung cấp thông tin toàn cảnh về thực trạng phát triển doanh nghiệp (DN). 

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019: Nhiều chỉ số tích cực về DN FDI

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chị đạo tại Lễ Công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Sách trắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương cũng như các Hiệp hội, nhà đầu tư có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển DN theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương; Từ đó giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng đánh giá Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 là bức tranh đầy đủ về bối cảnh, tổng quan sự phát triển của tất cả các loại hình DN tại Việt Nam trong năm 2018. Bộ trưởng cho rằng, cuốn sách sẽ giúp các cơ quan hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững và hiệu quả khối doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đồng thời, cuốn sách cũng là các tài liệu quan trọng cho các cơ quan nghiên cứu, tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong phân tích thị trường, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Theo Bộ KH&ĐT, “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam” sẽ được biên soạn và công bố thường niên, kể từ năm 2019. Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 - 2018. Cụ thể, Sách gồm 4 phần: bối cảnh phát triển của DN năm 2018, tổng quan phát triển DN Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018, các giải pháp phát triển doanh nghiệp, bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển DN năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018 (toàn quốc), bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018 (địa phương).

Dự kiến, ngày 22/7/2019, ấn phẩm Sách trắng sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ KH&ĐT, Tổng cục Thống kê. Ngày 1/8/2019, bản in ấn phẩm Sách trắng được phát hành. Theo nội dung của Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 714.755 DN đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng kì năm trước. Theo địa phương, có 26/63 địa phương có tốc độ tăng DN đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 so với năm 2017 cao hơn bình quân cả nước như: Bình Dương, Bắc Giang, Sóc Trăng, Long An, Hưng Yên…; 37/63 địa phương có tốc độ tăng DN đang hoạt động thời điểm 31/12/2018 so với năm 2017 thấp hơn mức bình quân cả nước như: Hà Giang, Bắc Cạn, An Giang, Cà Mau…

Nhiều thông tin quan trọng liên quan đến DN được Sách trắng đưa ra, loại hình DN FDI luôn có sự phát triển rất tích cực. Điển hình, tổng số DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh do ngành Thống kê điều tra, cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 trên phạm vi cả nước là 560.417 DN, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xét theo loại hình DN, khu vực DN nhà nước có 2.486 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD, chiếm 0,4% số DN cả nước, giảm 6,6% so với cùng thời điểm năm 2016; khu vực DN ngoài nhà nước có 541.753 DN, chiếm 96,7 số DN cả nước, tăng 10,9%; khu vực DN FDI có 16.178 DN, chiếm 2,9 số DN cả nước, tăng 15,5%. Về lao động, tại thời điểm 31/12/2017, tổng số lao động đang làm việc trong các DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh là 14,51 triệu người, tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm 2016.

Xét theo loại hình DN, tại thời điểm 31/12/2017, số lao động làm việc trong khu vực DN nhà nước là 1,2 triệu người, chiếm 8,3% lao động toàn bộ khu vực DN, giảm 6,5% so với năm 2016; khu vực DN ngoài nhà nước hiện thu hút nhiều lao động nhất với 8,8 triệu lao động, chiếm 60,6%, tăng 2,7%; khu vực DN FDI thu hút 4,5 triệu lao động, chiếm 31,1%, tăng 8,6%. Bên cạnh đó, doanh thu của DN đang hoạt động có kết quả SXKD, năm 2017 tổng doanh thu thuần của toàn bộ DN đang hoạt động có kết quả SXKD đạt 20,66 triệu tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2016 , tăng cao hơn tốc độ tăng nguồn vốn của DN (tăng 17,5%). Trong đó, theo loại hình DN, tổng doanh thu thuần của khu vực DN ngoài nhà nước năm 2017 đạt 11,7 triệu tỷ đồng, chiếm 56,8% doanh thu thuần của toàn bộ khu vực DN, tăng 20,2% so với năm 2016; khu vực DN FDI đạt 5,8 triệu tỷ đồng, chiếm 28,1%, tăng 20,6%; khu vực DN nhà nước đạt 3,1 triệu triệu tỷ đồng, chiếm 15,1%, tăng 9,1 %...

Ngoài ra một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của DN đang hoạt động có kết quả SXKD, các chỉ số liên quan đến doanh nghiệp FDI đều rất tích cực… Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phối hợp với Bộ KH&ĐT để Sách trắng có thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; phân tích, đánh giá kỹ số liệu trong sách để có có chiến lược phát triển phù hợp. Bộ KH&ĐT cho biết, trong những năm qua, số lượng DN đang hoạt động; DN thành lập mới tăng lên nhanh chóng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế cả nước và địa phương.

Đặc biệt, 3 năm qua kể từ năm 2016, số lượng DN thành lập mới mỗi năm đều đạt trên 100.000 doanh nghiệp. Hà Nội hiện đứng thứ hai cả nước (sau TP. Hồ Chí Minh) về mức độ phát triển DN. Trong Top 100 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập DN lớn nhất đối với NSNN năm 2017, có nhiều doanh nghiệp FDI. Sau Lễ công bố Sách trắng Việt Nam 2019,  Bộ KH& ĐT đã tổ chức họp báo nhằm trao đổi với các cơ quan thông tấn, báo chí liên quan đến nội dung của Sách trắng, cũng như một số nội dung khác về phát triển DN.

BK

 

: