Tình hình đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam trong năm 2014

27/12/2016  
62

Trong năm 2014 đã có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước  ta, với 1.588 dưn án cấp mới và 594 dự án tăng vốn với tổng số vốn đầu tư cả cấp mới và tăng vốn là 20,23 tỷ USDtrong đó Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 505 dự án cấp mới 179 dự án tăng vốn, với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng vốn là 7,32 tỷ USD chiếm 36,2% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam

Trong năm 2014 Hàn Quốc đã đầu tư vào 54/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Thái Nguyên thu hút nhiều vốn đầu tư từ Hàn Quốc nhất với 19 dự án cấp mới và 9 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,32 tỷ USD, chiếm 45,4% tổng vốn đầu tư, đứng thứ hai là Bắc Ninh với 97 dự án cấp mới và 31 lượt dự án tăng vốn, với với tổng vốn đầu tư cả cấp mới và tăng vốn là 1,27 tỷ USD, chiếm 17,4% tổng vốn đầu tư, Đồng Nai đứng  thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 517,46 triệu  USD (chiếm 7,1% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các địa phương khác.

Các dự án của Hàn Quốc năm 2014 được triển khai trên 18/21 ngành, lĩnh vực nhưng dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 322 dự án cấp mới và 151 dự án tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn của ngành này năm 2014 là 6,58 tỷ USD (chiếm 89% tổng vốn đầu tư),  đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 6 dự án cấp mới và 1 dự án tăng vốn,  tổng số vốn là 363,2 triệu USD (chiếm 5% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 3 là lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 2,1% tổng vốn đầu tư. Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác

Một số dự án lớn cấp mới của Hàn Quốc trong năm 2014 tại Việt Nam:

- Dự án Tổ hợp công nghệ cao Sam Sung  Thái Nguyên – giai đoạn 2 nhà đầu tư  Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam  Thái Nguyên – Hàn Quốc, dự  án đầu tư tại KCN Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư đăng ký 3 tỷ USD;

- Dự án Công ty TNHH SamSung Display Bắc Ninh, nhà đầu tư Sam Sung Display Co.,Ltd, dự án được đầu tư tại KCN Yên Phong I, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 1 tỷ USD;

- Dự án Cty TNHH Ilshin Viet Nam dự án được đầu tư tại Tây Ninh, dự án đầu tư sản xuất sợi kéo, sản xuất sợi, sx vải dệt kim,vải đan móc, với tổng vốn đầu tư đăng ký 117 triệu USD;

- Dự án Công ty TNHH SI Flex Việt Nam dự án được đầu tư tại Bắc Giang, dự án này đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bảng mạch in mềm; sản xuất và lắp ráp bảng mạch in mềm, với tổng vốn đầu tư đăng ký 117 triệu USD;

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

: