Tình hình ĐTNN của Singapore tại Việt Nam năm 2014

24/12/2016  
68

Tính lũy kế đến 15/12/2014, các nhà đầu tư Singapore có 1.351 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tưđăng ký đạt khoảng32,7 tỷ USD và xếp thứ 3/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án củaSingapore khoảng 24 triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

Xét về lĩnh vực đầu tư, các dự án của Singapore chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 419 dự án và 13,1 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 31% tổng số dự án và 40% tổng vốn đầu tư của Singapore tại Việt Nam). Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 74 dự án và 9,9 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 5,4% tổng số dự án và 30% tổng vốn đầu tư của Singapore tại Việt Nam). Các ngành dịch vụ lưu trú ăn uống, xây dựng, nghệ thuật giải trí cũng có nhiều dự án của Singapore. Các ngành này đều có tổng vốn đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD, chiếm 6% tổng vốn đầu tư của Singapore tại Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút được nhiều nhất dự án của Singapore với 670 dự án và  8,9 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 49% tổng số dự án và 27% tổng số vốn đăng ký của Singapore tại Việt Nam). Hà Nội đứng thứ hai với 219 dự án và  4,1 tỷUSD vốn đăng ký (chiếm 16% tổng số dự án và 12,6% tổng số vốn đăng ký của Singapore tại Việt Nam). Quảng Nam đứng thứ ba với 4 dự án và khoảng 4 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư, chiếm  12,4% tổng số vốn đăng ký của Singapore tại Việt Nam. Ngoài ra, Bắc Ninh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng tàu, Đông Nai cũng là những tỉnh thành phố thu hút được nhiều dự án của Singapore.

Thống kê cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư Singapore đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài với  (chiếm71% tổng số dự án và 62,7% tổng vốn đăng ký của Singapore tại Việt Nam). Còn lại là theo hình thức liên doanh, công ty cổ phần, HDHTKD.

Nhìn chung, vốn đầu tư nước ngoài của các nhà đầu tư Singapore vào Việt Nam không ngừng tăng lên trong những năm gần đây.Các dự án đầu tư của Singapore hoạt động có hiệu quả cao, đóng góp đáng kể cho giải quyết việc làm, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Bảng 1. Đầu tư của Singapore tại tỉnh/thành phố (lũy kế đến 15/12/2014)

TT  Địa phương  Số dự án  Tổng vốn đầu tư (USD) 1  TP Hồ Chí Minh 670               8,938,970,687 2  Hà Nội 219               4,151,639,753 3  Quảng Nam 4               4,064,513,678 4  Bắc Ninh 21               2,782,312,000 5  Bình Dương 186               2,295,519,978 6  Bà Rịa-Vũng Tàu 44               2,090,756,911 7  Thái Nguyên 2               2,021,756,000 8  Đồng Nai 51               1,961,731,929 9  Thừa Thiên-Huế 5               1,175,267,500 10  Hải Phòng 29                  725,037,553  

Cục ĐTNN- Bộ KHDT

: