Tình hình ĐTNN của Thái Lan tại Việt Nam năm 2014

27/12/2016  
41

Tính lũy kế đến 15/12/2014, các nhà đầu tư Thái Lan có 374 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 6,69 tỷ USD và xếp thứ 10/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án của Thái Lan khoảng 17,9triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

Xét về lĩnh vực đầu tư, các dự án của Thái Lan chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 179 dự án và 5,65 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 47,8% tổng số dự án và 84,5% tổng vốn đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam). Đứng thứ hai là lĩnh vực nông lâm thủy sản có 28 dự án và 475 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 7,4% tổng số dự án và 7,1% tổng vốn đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam). Còn lại tập trung vào các ngành như xây dựng, bán buôn bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương thu hút được nhiều vốn FDI của Thái Lan với 3,77 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 56% tổng số vốn đăng ký của Thái Lan tại Việt Nam). Đồng Nai đứng thứ hai với 595 triệu  USD vốn đăng ký (chiếm 8,8% tổng số vốn đăng ký của Thái Lan tại Việt Nam). Bình Dương đứng thứ ba với 450 triệu USD vốn đăng ký đầu tư, chiếm 6,7% tổng số vốn đăng ký của Thái Lan tại Việt Nam. Xét về dự án đầu tư thì thành phố Hồ Chí Minh thu hút được nhiều dự án của Thái Lan nhất với 140 dự án (chiếm 37% tổng số dự án của Thái Lan tại Việt Nam).

Bảng 1. Đầu tư của Thái Lan tại một số tỉnh/thành phố (lũy kế đến 15/12/2014)

TT

 Địa phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

1

 Bà Rịa-Vũng Tàu

2

             3,775,000,000

2

Đồng Nai

33

                 595,420,525

3

Bình Dương

24

                 450,254,646

4

Hà Nội

48

                 297,108,638

5

TP Hồ Chí Minh

140

                 240,727,384

6

Hưng Yên

5

                 172,367,000

7

Bắc Ninh

4

                 141,171,779

8

Vĩnh Phúc

9

                 139,291,666

9

Bến Tre

7

                 121,284,363

10

 Long An

17

                   92,755,000

Thống kê cho thấy, đầu tư của Thái Lan theo hình thức liên doanh chiếm tỷ lệ lớn với 4,6 tỷ USD (chiếm 69% tổng vốn đăng ký của Thái Lan tại Việt Nam). Tiếp theo là hình thức 100% vốn nước ngoài. Một tỷ lệ nhỏ các dự án là theo hình thức công ty cổ phần, HDHTKD.

Cục ĐTNN- Bộ KHDT

: