TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

27/12/2016  
39

Tính từ đầu năm, Việt Nam thu hút 2013 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 15,58 tỷ USD, tăng 26,8% về số dự án và giảm 0,4% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014.

Đồng thời có 814 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 7,18 tỷ USD, theo số liệu của Tổng cục thống kê.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2014.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2015 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm trước.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 15,23 tỷ USD, chiếm 66,9% tổng vốn đăng ký.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Cả nước có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong năm 2015, trong đó TP.HCM dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 2.811,7 triệu USD, chiếm 18% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trà Vinh 2.526,8 triệu USD, chiếm 16,2%; Bình Dương 2.465,8 triệu USD, chiếm 15,8%.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam năm 2015, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 2.678,5 triệu USD, chiếm 17,2% tổng vốn đăng ký cấp mới. Đứng thứ hai là Malaysia tại 2.447,5 triệu USD, chiếm 15,7%, Samoa tại 1.314 triệu USD, chiếm 8,4%.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Trước đó, trả lời Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được giải ngân trong năm 2015 của Việt Nam vào khoảng 14 tỷ USD, tăng 1,5 tỷ USD so với năm trước. Vốn FDI cam kết được dự báo sẽ tăng so với mức 21,9 tỷ USD trong năm 2014.

THẢO MAI

: