TP.HCM hút thêm hơn 121 triệu USD vốn FDI

27/12/2016  
51

Cục Thống kê TP.HCM cho biết, trong 15 ngày đầu năm 2016, đã có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố với 36 dự án, vốn đăng ký 121,1 triệu USD.

Trong đó, Nhật Bản 2 dự án, vốn đầu tư 50,5 triệu USD (chiếm 41,7%); Singapore 7 dự án, vốn đầu tư 29,5 triệu USD (chiếm 24,4%); Malaysia 2 dự án, vốn đầu tư 22 triệu USD (chiếm 18,2%)

Chia theo hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài 27 dự án, vốn đầu tư 116,2 triệu  USD; liên doanh 9 dự án, vốn đầu tư 4,9 triệu USD.  Theo lĩnh vực đầu tư: ngành công nghiệp 4 dự án, vốn đầu tư 57,1 triệu USD, chiếm 47,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; thương mại 11 dự án, vốn đầu tư 47,2 triệu USD (chiếm 39%);

Lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống 3 dự án, vốn đầu tư 7,6 triệu  USD  (chiếm  6,3%);  hoạt  động chuyên môn khoa học và công nghệ 4 dự án, vốn  đầu tư 3,2 triệu USD; thông tin truyền thông 4 dự án, vốn đầu tư 2,8 triệu USD; vận tải kho bãi 5 dự án, vốn đầu tư 1,7 triệu USD;…

Cũng trong nửa đầu tháng 1/2016, TP.HCM đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư 8 dự án, số vốn tăng 26,6 triệu USD.  Tính chung trong nửa đầu tháng 1/2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt 147,7 triệu USD (cùng kỳ năm trước đạt 353,1 triệu USD).

VŨ TUẤN

: