TP.HCM thu hút 207 dự án FDI trong 5 tháng đầu năm

27/12/2016  
30

Tại phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh TP tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6-2015 của UBND TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cho biết: trong 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế của Thành phố tiếp tục tăng trưởng hợp lý; đa số các chỉ số phát triển kinh tế đều đạt kết quả tích cực; kiểm soát tốt chỉ số giá cả, chỉ số lạm phát…

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 2,57 tỷ USD, tăng 7,6% so tháng trước; tính chung, 5 tháng đầu năm ước đạt 11,76 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước thực hiện đạt 2,67 tỷ USD, 5 tháng đầu năm ước đạt 12,48 tỷ USD.

Chỉ số phát triển công nghiệp của TP 5 tháng đầu năm ước tăng 6% so cùng kỳ. Quy mô sản xuất công nghiệp của TP tiếp tục được mở rộng, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp tiếp tục có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng các ngành công nghiệp khai khoáng. Bốn ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất - cao su - nhựa và chế biến tinh lương thực thực phẩm) ước tăng 5,8% so cùng kỳ.

Đặc biệt, tình hình đầu tư trong nước và nước ngoài tiếp tục đạt kết quả khả quan. Tính đến ngày 20/5, có 207 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 672,7 triệu USD, so cùng kỳ tăng 72,5% về số dự án; 68 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư 390 triệu USD, so cùng kỳ tăng 70% về số dự án và tăng gấp 5,6 lần về vốn điều chỉnh. Tính chung, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 1,06 tỷ USD, tăng 34% so cùng kỳ.

Về đầu tư trong nước, tính đến ngày 20/5, có 11.419 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 77.388,8 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 19,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 45,51% về vốn đăng ký; 16.694 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng là 44.514 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 2,4% về số lượt doanh nghiệp và giảm 7,5% về vốn bổ sung. Tính chung, tổng vốn đăng ký và bổ sung là 121.902,8 tỷ đồng, tăng 20,3% so cùng kỳ.

Công tác thu, chi ngân sách thực hiện có hiệu quả. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị tiếp tục được cải thiện, đem lại hiệu quả, lợi ích nhiều mặt về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Duy Hữu(Báo Đầu Tư)

: