TP.HCM: Vốn FDI sụt giảm gần 50%

24/12/2016  
62

Theo Cục Thống kê TP.HCM, tính từ đầu năm 2016 đến ngày 15/4, TP.HCM đã có 225 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 222,5 triệu USD.

Trong đó có 179 dự án hình thức 100% vốn nước ngoài, tổng vốn đầu tư đạt 185,7 triệu USD; hình thức liên doanh có 45 dự án, vốn đầu tư đạt 36,5 triệu USD; hợp đồng hợp tác kinh doanh 1 dự án, vốn đầu tư 290 nghìn USD.

Xét theo lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực thương nghiệp đứng đầu với 87 dự án, vốn đầu tư đạt 101,4 triệu USD (chiếm 45,6%); công nghiệp chế biến, chế tạo 15 dự án, vốn đầu tư 60,6 triệu USD (chiếm 27,2%);

Thông tin truyền thông 29 dự án, vốn đầu tư 19,6 triệu USD (chiếm 8,8%); hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ 40 dự án, vốn đầu tư 10,9 triệu USD (chiếm 4,9%); kinh doanh bất động sản 5 dự án, vốn đầu tư 9,5 triệu USD; vận tải kho bãi 18 dự án, vốn đầu tư 4,6 triệu USD; xây dựng 5 dự án, vốn đầu tư 2,1 triệu USD…

Nếu xét theo đối tác đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2016 đã có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trực tiếp vào TP.HCM.

Trong đó, dẫn đầu là Nhật Bản với 39 dự án, vốn đầu tư đạt 70,6 triệu USD (chiếm 31,7%); Singapore 29 dự án, vốn đầu tư 56,2 triệu USD (chiếm 25,2%); Malaysia 8 dự án, vốn đầu tư 23,4 triệu USD (chiếm 10,5%); Hàn Quốc 41 dự án, vốn đầu tư 17,5 triệu USD (chiếm 7,9%);

Hà Lan 4 dự án, vốn đầu tư 13,7 triệu USD (chiếm 6,1%); Indonesia 2 dự án, vốn đầu tư 8,7 triệu USD (chiếm 3,9%); Trung Quốc 15 dự án, vốn đầu tư 5,5 triệu USD; Hồng Công 14 dự án, vốn đầu tư 3,4 triệu USD; Đài Loan 6 dự án, vốn đầu tư 806,4 ngàn USD…

Cùng thời điểm, TP.HCM đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư 42 dự án, số vốn tăng 164,6 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh đến ngày 15/4 đạt 387,1 triệu USD (cùng kỳ năm trước đạt 813,8 triệu USD). Giải thể 12 dự án, vốn đầu tư 18,2 triệu USD.

TUẤN VŨ

: