TP. Hồ Chí Minh thu hút 2,3 tỷ USD từ FDI

27/12/2016  
34

Theo báo cáo kinh tế, xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2015, TP. Hồ Chí Minh có 353 dự án FDI được cấp mới, tổng số vốn lên đến 2,3 tỷ USD. Trong đó, có 106 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 466,5 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 2,8 tỷ USD.

Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng đầu về vốn đầu tư với 5 dự án, số vốn đạt 1.428,4 triệu USD, chiếm 61,6% tổng vốn đăng ký cấp mới. Công nghiệp đạt 41 dự án, vốn  đầu tư 585,7 triệu USD (chiếm 25,3%). Thương mại 90 dự án, vốn đầu tư 116 triệu USD (chiếm 5%); giáo dục và đào tạo 8 dự án, vốn đầu tư đạt 71,3 triệu USD (chiếm 3,1%)...

5 nền kinh tế đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam trong 8 tháng 2015 là: Vương quốc Anh 5 dự án (1.201,4 triệu USD chiếm 51,8%); British Virgin Islands 7 dự án (306,5 triệu USD chiếm 13,2%); Hàn Quốc 71 dự án (232,8 triệu USD chiếm 10%); Singapore 52 dự án (107,6 triệu USD chiếm 4,6%); Nhật Bản 57 dự án, vốn  đầu tư 29,9 triệu USD)...

VŨ QUANG

: