Vốn FDI Nhật Bản vào Việt Nam đạt 37,5 tỷ USD

27/12/2016  
61

Với số dự án và vốn đầu tư trên Nhật Bản đang chiếm chiếm 14,3% tổng số dự án và 14,6% tổng vốn đầu tư nước ngoài, xếp thứ 2 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam.

Về lĩnh vực và ngành nghề đầu tư, các dự án của Nhật Bản chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Hiện Nhật Bản có 1.344 dự án và 31,3 tỷ USD vốn đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm 83,3% tổng vốn đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong các năm qua, Nhật Bản luôn giữ tốc độ đầu tư cao, ổn định, luôn là 1 trong 2 quốc gia dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Các dự án đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam được đánh giá là hoạt động có hiệu quả, công nghệ tốt.

Doanh nghiệp Nhật Bản cũng đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Tháng 7/2013, Việt Nam đã phê duyệt “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”  trong đó ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp, bao gồm: điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; và sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô.

Với mục tiêu đưa 6 ngành này thành những ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế, các ngành này sẽ giữ vai trò dẫn dắt về thúc đẩy thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước, trước hết là doanh nghiệp Nhật Bản.

KIỀU CHÂU

: