Vốn FDI vào Hải Phòng sụt giảm mạnh

27/12/2016  
66

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cho biết, từ đầu năm 2015 đến ngày 20/4/2015, tổng thu hút vốn FDI trên toàn địa bàn thành phố đạt 285,56 triệu USD, bằng 67,5% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 17,85% kế hoạch thu hút FDI của năm 2015.

Thời điểm 4 tháng năm 2014, Hải Phòng thu hút được tới 423,28 triệu USD. Trong đó, cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 15 dự án với số vốn đầu tư 281,18 triệu USD; cấp đăng ký tăng vốn 142,1 triệu USD. Trong đó, 17 lượt dự án cấp mới với số vốn đầu tư 86,82 triệu USD, bao gồm 11 dự án trong khu công nghiệp với số vốn đầu tư 78,17 triệu USD và 6 dự án ngoài khu công nghiệp với số vốn đầu tư 8,65 triệu USD. Có 11 dự án FDI đăng ký điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 198,74 triệu USD. Bao gồm 6 dự án trong khu công nghiệp với số vốn điều chỉnh tăng thêm 126,44 triệu USD và 5 dự án ngoài khu công nghiệp với số vốn tăng thêm 72,3 triệu USD. Tính riêng trong tháng 4/2015, trên địa bàn thành phố Hải Phòng thu hút được 5 dự án cấp mới với số vốn cấp mới là 37,9 triệu USD; có 1 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư tăng thêm 1 triệu USD.

MINH VŨ

: