Vốn FDI vào TP.HCM sụt giảm mạnh 2 tháng đầu năm

24/12/2016  
56

Cục Thống kê TP.HCM cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 15/2/2016, đã có 83 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 151,6 triệu USD.

Trong đó, 66 dự án 100% vốn nước ngoài với vốn đầu tư 132,7 triệu USD; liên doanh 17 dự án, vốn đầu tư 18,9 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực hoạt động: Hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo 9 dự án, vốn đầu tư 58,9 triệu USD (chiếm 38,9%); Thương mại có 31 dự án, vốn đầu tư 55,1 triệu USD (chiếm 36,3%); Kinh doanh bất động sản có 3 dự án, vốn đầu tư 9,2 triệu USD (chiếm 6,1%);...

Xét theo đối tác đầu tư, 2 tháng đầu năm 2016 đã có 23 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn.

Trong đó, Nhật Bản dẫn đầu với 3 dự án, vốn đầu tư 50,6 triệu USD (chiếm 33,4%); Singapore 18 dự án, vốn đầu tư 39,5 triệu USD (chiếm 26,1%); Malaysia 3 dự án, vốn đầu tư 22,6 triệu USD (chiếm 14,9%); Indonesia 1 dự án, vốn đầu tư 8,3 triệu USD;...

Đồng thời, TP.HCM cũng điều chỉnh tăng vốn đầu tư 22 dự án FDI, số vốn tăng 73,8 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đầu tư FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn vào TP.HCM đến ngày 15/2 đạt 225,4 triệu USD (chỉ bằng 44,5% so với cùng kỳ năm trước).

TUẤN MINH

: