Luật Đầu tư 2014

25/12/2016  
67
Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 với rất nhiều nội dung mới, tác động mạnh mẽ tới các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài Download toàn bộ Luật Đầu tư 2014 ở đây
R1
: