GS-TSKH. Nguyễn Mại: Sửa Nghị định đặt cược bóng đá, đua ngựa phải dựa trên tư duy khác biệt

16/12/2020  
181

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Sửa Nghị định đặt cược bóng đá, đua ngựa phải dựa trên tư duy khác biệt

Theo GS-TSKH. Nguyễn Mại, việc sửa đổi Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế nói riêng, cũng như xây dựng thể chế để phát triển các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng kinh tế số cần dựa theo tư duy khác biệt từ việc xây dựng, quản lý đến thực thi.

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Sửa Nghị định đặt cược bóng đá, đua ngựa phải dựa trên tư duy khác biệt

Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có hiệu lực đến nay đã gần 4 năm, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đi vào cuộc sống. Xoay quanh vấn đề này, Nhadautu.vn đã có cuộc trao đổi với GS-TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) để làm rõ một số lưu ý trong việc sửa đổi Nghị định này.

Thưa giáo sư, theo ông đã đến thời điểm cần thiết để sửa đổi Nghị định 06/2017/NĐ-CP?

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Trước khi có ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 06/NĐ-CP tôi muốn chúng ta lưu ý hai vấn đề sau đây:

Một là năm 2020 dù đã có nhiều cố gắng nhưng tăng trưởng kinh tế của nước ta đạt chưa đến 3%, chỉ bằng 40% tốc độ tăng trưởng năm 2019. Gánh nặng tăng trưởng kinh tế chuyển sang năm 2021 và những năm tiếp theo. Do vậy, cần tận dụng những tiềm năng của kinh tế số, kinh tế tuần hoàn để phục hồi nhanh nền kinh tế.

Hai là du lịch trong nước và quốc tế là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất. Vào thời điểm này có lẽ không nhất thiết phải nhắc lại thực trạng đó, mà nên bàn đến tương lai của ngành này theo cách tiếp cận không chỉ là phục hồi những gì đã mất, mà phải tiến lên theo hướng hiện đại bằng những sản phẩm mới, dịch vụ mới, có tính hấp dẫn hơn để cạnh tranh với các nước trong khu vực - những nước đang có nhiều sáng kiến, giải pháp, chính sách ưu đãi để thu hút khách du lịch từ các nước khác.

Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đều nhận thức rằng, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nền tảng quản lý và kinh doanh truyền thống không đủ khả năng thích ứng. Do đó, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số sẽ tạo ra cơ hội giúp doanh nghiệp xoay trục sản phẩm, hấp dẫn du khách, sớm phục hồi và bứt phá.

Cần có những sản phẩm du lịch mới như nghỉ dưỡng cao cấp thiên về chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, du lịch sinh thái, “kinh tế ban đêm”, dịch vụ vui chơi giải trí mới, các loại hình ẩm thực đêm, đáp ứng xu thế mới để tăng hiệu quả kích cầu…

Loại hình vui chơi giải trí có đặt cược cũng nằm trong xu thế này. Theo tính toán của Vabisgroup thì doanh thu đặt cược đua chó, đua ngựa, bóng đá có thể đạt 1 tỷ USD trong năm đầu và tăng trưởng 25-30%/năm. Do đó, cần sửa đổi để Nghị định có thể đi vào cuộc sống, tăng sức cạnh tranh của du lịch cũng như góp phần vào tăng trưởng.

Một chính sách mới không phải ngẫu nhiên được ban hành hay sửa đổi, vậy đâu là căn cứ cho việc này?

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Việc sửa đổi Nghị định 06/NĐ-CP cần phải dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số được thể hiện tại Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” trong đó có hai nội dung gắn với Nghị định 06/NĐ-CP.

Đó là, xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử nghiệm.

Nghiên cứu, xây dựng các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ theo mô hình tiên tiến của thế giới. Thực hiện định danh, công nhận, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Bên cạnh đó, hoàn thiện pháp luật, chính sách về tài chính-tiền tệ, thanh toán điện tử, quản lý thuế và các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số. Hoàn thiện chính sách đặt hàng sản xuất và mua sắm công đối với các sản phẩm công nghệ số do Việt Nam sản xuất.

Nghị quyết 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị cũng quy định: xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo không gian thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.

Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát để triển khai thí điểm sau đó nhân rộng đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tiềm năng gây rủi ro cao. Việc triển khai thí điểm, thử nghiệm phải xác định rõ phạm vi không gian và thời gian.

Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân tích chính sách, soạn thảo, ban hành, tổ chức, giám sát thực thi pháp luật, bảo đảm cơ chế phản hồi thông tin, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội.

Hai văn kiện đó cho phép “ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát”, “xây dựng các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ theo mô hình tiên tiến của thế giới” và “việc triển khai thí điểm, thử nghiệm phải xác định rõ phạm vi không gian và thời gian”.

Đó là căn cứ quan trọng để kiến nghị với Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/NĐ-CP như khung thể chế thí điểm nhằm khai thác tốt hơn và có hiệu quả hơn tiềm năng to lớn của du lịch văn hóa, vui chơi, giải trí, trong  đó có đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá.

Theo ông, đâu là vướng mắc lớn nhất trong việc sửa đổi Nghị định?

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Vướng mắc ở đây không phải cản trở từ bên ngoài, mà cản trở từ chính tư duy phát triển của chính chúng ta. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tóm gọn đặc điểm phát triển kinh tế số trong hai ý, đó là làm khác trước và làm khác với người khác.

Do vậy, không thể lấy tư duy làm luật thời trước để áp dụng cho hiện tại, nhất là trong lĩnh vực kinh tế số, phải chấp nhận làm thử. Việc thử nghiệm phải phá vỡ thể chế cũ, hình thành thể chế mới, nhưng được kiểm soát, theo dõi, có tổng kết đánh giá sau thời gian nhất định. Thực tiễn đã chứng minh, thời gian qua chúng ta không theo kịp xu hướng phát triển, điển hình là việc lung túng trong quản lý những mô hình kinh doanh công nghệ mới xuất hiện như Grab, Uber.

Bên cạnh đó, muốn cạnh tranh với các nước phải tạo ra thể chế tốt hơn họ và chi phí thấp hơn họ. Chi phí thấp chúng ta đã có sẵn. Thể chế chúng ta đi sau các nước khác nhưng giờ đang trở thành lợi thế. Rõ ràng, thay đổi thể chế có sẵn bao giờ cũng khó hơn xây dựng thể chế mới.

Tất cả những yếu tố ấy hoàn toàn do chúng ta tự quyết và trong tầm tay.

Có‎ kiến cho rằng cấp phép cho cá cược ngân sách chỉ thu được một ít thuế, lợi nhuận phần lớn chảy vào túi nhà đầu tư. Lợi ích mà Chính phủ nhận được so với chi phí bỏ ra, thiệt hại về xã hội không đáng để ủng hộ. Quan điểm của giáo sư về vấn đề này thế nào?

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Không có một cái gì toàn đích. Câu chuyện kinh tế nói chung và kinh tế thị trường nói riêng cho thấy cái gì cũng có mặt trái của nó.

Nếu chỉ nhìn mặt tiêu cực mà sợ thì sẽ không dám làm gì hết. Cho nên mới nói phải làm thử, có thời gian theo dõi, tổng kết. Khi thấy mặt được nhiều hơn mặt mất thì ban hành, sửa đổi thể chế để phát huy mặt được. Còn mặt trái hạn chế bằng cách tăng cường quản lý‎ nhà nước, đặc biệt phản ứng kịp thời khi có sự cố xung đột luật pháp. Chứ không phải vì sợ mà không dám làm cái mới.

Thực tiễn cho thấy, hệ thống cá cược người Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, có nên hạn chế nhà đầu tư nước ngoài trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Hoàn toàn không cần thiết. Hãy nhìn sang sự giàu có của Singapore, 75% là do nước ngoài đem lại. Tất nhiên chúng ta có những đặc điểm khác không thể áp dụng rập khuôn mô hình phát triển của Singapore. Tuy nhiên chúng ta cũng có những lợi thế riêng. Vì vậy, nếu còn tư duy sợ cạnh tranh, sợ thất bại thì khó có thể thành công được.

Xin cảm ơn giáo sư!

Nguồn:Nhàđầutư

R1
: