Chi phí không chính thức “đè” doanh nghiệp FDI, VAFIE kiến nghị gì lên Thủ tướng?

23/12/2016  
99

Trước thềm hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra vào ngày mai 29/4 tại TP.HCM, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài VAFIE cho biết về chi phí không chính thức các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp FDI phải trả theo công bố PCI 2015 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã liên tục tăng trong 3 năm qua.

Cụ thể, tỷ lệ các doanh nghiệp cho biết phải trả chi phí không chính thức năm 2013 là 50,5% đến năm 2014 là 64,5% và tăng lên 66% trong năm 2015.

Hơn 11% doanh nghiệp cho biết các khoản chi phí không chính thức chiếm tới 10% tổng doanh  thu của họ, 65% doanh nghiệp cho biết tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp khá phổ biến.

“Chúng tôi thấy đây là số liệu đáng báo động làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, quốc gia tiên tiến đòi hỏi tính minh bạch cao như EU, Mỹ, Nhật Bản… Chính phủ cần giải pháp căn cơ và mạnh mẽ để đẩy lùi tình trạng này”, văn bản của VAFIE do Phó chủ tịch Hiệp hội, ông Nguyễn Văn Toàn ký nêu quan điểm.

Dẫn phương pháp Cục hải quan Hải Phòng hiện đang áp dụng xử lý vướng mắc giữa cục và doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể phản ánh vướng mắc từ văn bản pháp luật về triển khai thực hiện, ý thức thái độ của công chức tới số điện thoại và email của lãnh đạo cục, đại diện VAFIE cho rằng, sáng kiến này cần được triển khai hiệu quả và nhân rộng.

Cũng theo đại diện VAFIE, đánh giá tác động của đầu tư nước ngoài tới kinh tế xã hội Việt Nam về tích cực và tiêu cực hiện có những quan điểm trái chiều ảnh hưởng đến định hướng giải pháp thu hút đầu tư và quản lý hiệu quả đầu tư nước ngoài và tâm lý của nhà đầu tư nước ngoài do đó đề nghị Chính phủ có những đánh giá khách quan tron dịp tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, tại văn bản này, một vấn đề khác được nêu ra liên quan đến nội dung của Thông tư 23 về nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, theo VAFIE, còn một số điểm chưa phù hợp.

Cụ thể, Khoản 1 điều 6 nên bỏ nội dung tại mục a, chỉ cần mục b vì nếu thiết bị đã qua sử dụng đạt tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường không cần tiêu chuản tuổi thiết bị không quá 10 năm như mục a quy định.

TÂM AN

: