Góp ý hoàn thiện chính sách pháp luật: Điểm nhấn trong hoạt động của VAFIE 2021

28/1/2022  
65

Trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tác động rất tiêu cực đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp những khó khăn chưa từng có, VAFIE đã kịp thời theo sát diễn biến tình hình để đề xuất các giải pháp nhằm vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Văn bản số 29/HH DNĐTNN ngày 27/12/2021 v/v Kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với năng lượng tái tạo do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) GS-TSKH Nguyễn Mại ký gửi Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng của Đảng, Quốc hội và các bộ, ban ngành đã khép lại chuỗi các đề xuất kiến nghị của VAFIE trong năm 2021 nhằm tháo gỡ các rào cản pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của VAFIE là đóng góp xây dựng và đề xuất hoàn thiện Văn bản pháp luật (VBPL) liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm qua, hoạt động này của VAFIE được thực hiện bài bản theo nhiều phương thức như trực tiếp góp ý xây dựng các VBPL, tham gia hội đồng thẩm định VBPL; tham gia các tổ công tác xây dựng VBPL của các bộ; tổ chức các hội nghị hội thảo, tọa đàm để tập hợp ý kiến doanh nghiệp và chuyên gia về các vướng mắc, rào cản pháp luật; hỗ trợ nâng cao năng lực pháp lý cho doanh nghiệp.

Góp ý hoàn thiện chính sách pháp luật: Điểm nhấn trong hoạt động của VAFIE 2021

GS.TSKH Nguyễn Mại (thứ hai bên trái) Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài và TS. Nguyễn Anh Tuấn Tổng biên tập Tạp chí Nhà Đầu tưcùng các chuyên gia tại Tọa đàm “Tháo gỡ điểm nghẽn phát triển năng lượng tái tạo” ngày 22/12/2021. Ảnh: TRỌNG HIẾU

Trên cơ sở tập hợp, phân tích những thông tin, ý kiến phản ánh từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đề xuất của đội ngũ chuyên gia, VAFIE đã có nhiều văn bản gửi các cơ quan chức năng nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tác động rất tiêu cực đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp những khó khăn chưa từng có, VAFIE đã kịp thời theo sát diễn biến tình hình để đề xuất các giải pháp nhằm vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Trực tiếp đóng góp xây dựng và sửa đổi VBPL

Dưới sự chỉ đạo và phân công của Chủ tịch Hiệp Hội, các thành viên lãnh đạo và thường trực Hiệp hội đã chắt lọc, tổng hợp ý kiến đóng góp từ hội viên và cộng đồng DN, xây dựng các văn bản gửi tới cơ quan soạn thảo và các bộ, ban, ngành hữu quan. Một số doanh nghiệp thành viên của Vafie đã tham gia nhiệt tình, có những đóng góp hiệu quả như công ty E&Y, công ty KPMG, công ty Dragon Logistics, Công ty Ciputra…

Nội dung đóng góp ý kiến liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp như chính sách thuế, hải quan, lao động, visa cho chuyên gia nước ngoài, điều kiện kinh doanh... Có thể kể đến một số văn bản chính như: Văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của TTCP về ưu đãi đầu tư đặc biệt; Văn bản gửi bộ Nội Vụ và bộ KH&ĐT về xây dụng Luật các tổ chức phi Chính Phủ; Văn bản gửi bộ KH&ĐT đóng góp Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Văn bản gửi Bộ Tài Chính về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐCP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về thuế suất thuế nhập khẩu và xuất khẩu; Văn bản gửi Bộ Tư Pháp về tham gia ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế…

Đặc biệt, tại Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ “kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội”, VAFIE đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Nghị Quyết 50 của Bộ Chính trị về “định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” vào cuộc sống, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Văn bản này được đính kèm tài liệu gồm 50 trang những kiến nghị cụ thể được tổng hợp từ các doanh nghiệp hội viên.

Tại Văn bản gửi Ban Kinh tế Trung Ương về “báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, VAFIE đã đề xuất nhiều nội dung hoàn thiện chính sách đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài; các giải pháp thu hút vốn FDI xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; chính sách ưu đãi đặc biệt đối với công nghệ nguồn...

Nhiều đề xuất trong các văn bản của VAFIE đã được các cơ quan chức năng tiếp thu.

Tham gia các Tổ công tác của các bộ, ban ngành

Trong năm qua, được sự tín nhiệm của các bộ, ban ngành theo và phân công của Chủ tịch VAFIE, một số Phó Chủ tịch và thành viên BCH Hiệp hội đã tham gia các tổ công tác chuyên đề của các bộ về cải cách thể chế kinh tế, xây dựng VBPL, như: Tổ soạn thảo đề án “Chương trình hỗ trợ Pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 -2025”, thành viên Tổ soạn thảo đề án “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”, thành viên Tổ tư vấn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham gia Tổ biên tập chiến lược công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và Hội đồng thẩm định văn bản pháp luật do Bộ Tư Pháp chủ trì; thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp,...

Những nỗ lực không mệt mỏi của VAFIE nhằm cải thiện môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh được doanh nghiệp hội viên nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung đánh giá cao. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để Danh sách hội viên của VAFIE ngày một dài thêm.

Tại Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ “kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội”, VAFIE đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Nghị Quyết 50 của Bộ Chính trị về “định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030” vào cuộc sống, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

: