GS.TSKH Nguyễn Mại tái đắc cử Chủ tịch VAFIE

19/4/2019  
83

GS.TSKH Nguyễn Mại tái đắc cử Chủ tịch VAFIE

Hôm nay, 19/4, Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã kết thúc tốt đẹp. GS.TSKH Nguyễn Mại, tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội.

GS.TSKH Nguyễn Mại tái đắc cử Chủ tịch VAFIE

Tại Đại hội, các hội viên đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ khóa V gồm 23 người. GS.TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, tái đắc cử Chủ tịch VAFIE. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội khóa V. Ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư được bầu vào Ban chấp hành Hiệp hội

Báo cáo tại Đại hội, GS-TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE cho biết, trong nhiệm kỳ IV, Hiệp hội đã tích cực, chủ động tham gia vào việc hình thành và hòan thiện thể chế kinh tế có liên quan đến đầu tư nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên trong việc tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp…

Cụ thể, VAFIE đã chủ động đề xuất với Bộ KH&ĐT, các cơ quan Chính phủ và Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện một số Luật, Nghị định. Khi được các cơ quan nhà nước yêu cầu thì nghiên cứu, đóng góp vào việc xây dựng Luật và Nghị định như Phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ KH&ĐT) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật đầu tư 2014 với sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp, đơn vị hội viên và các tổ chức, công ty tư vấn vào ngày 10/6/2015 tại Hà Nội; năm 2015 góp ý xây dựng Nghị định 118 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2014...

Lãnh đạo Hiệp hội chủ động đề xuất với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc tổng kết 30 năm ban hành Luật Đầu tư nước ngoài (1987- 2017), đề ra định hướng, chính sách mới về FDI để thích ứng với đòi hỏi của đất nước trong bối cảnh mới của tình hình quốc tế và trong nước. Trên cơ sở đó, Hiệp hội đã chủ động hợp tác với Cục Đầu tư nước ngoài xây dựng đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả của thu hút FDI trong giai đoạn mới, với Vụ Thi đua khen thưởng về việc lựa chọn nhà đầu tư và doanh nghiệp tiêu biểu để tặng Huân chương, Bằng khen.

Hiệp hội đã đóng góp ý kiến với Ngân hàng thế giới về dự thảo “Chiến lược FDI thế hệ mới của Việt Nam” do Cục Đầu tư nước ngoài hợp tác với WB (Ngân hàng thế giới) và IFC (Công ty Tài chính quốc tế), được chuyên gia WB và IFC đánh giá cao và sửa đổi cơ bản cơ cấu, nội dung của bản dự thảo chiến lược đó...

Trong nhiệm kỳ IV của Hiệp hội, công tác đối ngoại của Hiệp hội cũng đã được mở rộng; quan hệ giữa Hiệp hội với Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, các Cục, Vụ, Viện của Bộ, các Bộ, ngành ở Trung ương, UBND, Sở KH&ĐT, TTXTĐT của các tỉnh, thành phố đã được phát triển. Cùng với đó, Hiệp hội quyết định thành lập Ban Hợp tác quốc tế với chức năng  thực hiện công tác đối ngoại của Hiệp hội trên cơ sở liên kết với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam như AmCham, KorCham trong xúc tiến đầu tư, thương mại, đóng góp chính sách, tổ chức hội nghị hội thảo.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2019 – 2023), VAFIE sẽ hướng tới đổi mới toàn diện hoạt động để có chất lượng và hiệu quả cao hơn, chủ động và tích cực góp phần việc xây dựng thể chế, luật pháp, chính sách kinh tế - xã hội và đầu tư nước ngoài để đóng góp nhiều hơn vào cuộc cải cách đồng bộ về chính trị và kinh tế mà Đảng và Nhà nước đang tiền hành.

Đổi mới công tác hỗ trợ và kết nối với các doanh nghiệp hội viên, hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trực tuyến về các vấn đề cơ bản liên quan đến tái cấu trúc nền kinh tế theo mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với trình độ cao của quá trình phát triển kinh tế xã hội, hội nhập sâu rộng với thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mở rộng quan hệ đối ngoại để đạt được hiệu quả cao hơn trong việc hợp tác với các Cục, Vụ, Viện của Bộ KH&ĐT và các Bộ, ngành ở trung ương, địa phương, các hiệp hội, tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài.

Đại hội lần thứ V của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiến hành trong bối cảnh dân tộc ta đang đứng trước những thách thức không nhỏ do sự biến động khó lường của tình hình chính trị và kinh tế thế giới và những nhược điểm chưa được khắc phục của môi trường đầu tư và kinh doanh; đồng thời có cơ hội mới, thuận lợi để hướng đến mục tiêu cao hơn, xây dựng nền kinh tế thịnh vượng, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của các tầng lớp dân cư.

"Với phương thức “Đổi mới toàn diện” công tác của Hiệp hội, chúng ta tin tưởng rằng nhiệm kỳ thứ V của Hiệp hội sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp hơn, đóng góp lớn hơn và việc xây dựng thể chế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên kinh doanh có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội trong các tổ chức nghề nghiệp – xã hội của Việt Nam", GS Nguyễn Mại phát biểu tại Đại hội.

(Nguồn Báo Đầu tư)

: