Ra mắt lãnh đạo Invest Global - Trung tâm Thông tin và Tư vấn Đầu tư trực thuộc VAFIE

6/6/2020  
88

Ra mắt lãnh đạo Invest Global - Trung tâm Thông tin và Tư vấn Đầu tư trực thuộc VAFIE Invest Global là đơn vị trực thuộc VAFIE, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng, hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tuân thủ các quy định và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của trung tâm và theo điều lệ của VAFIE. Sáng 5/6, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã tổ chức lễ ra mắt lãnh đạo Trung tâm Thông tin và Tư vấn Đầu tư - Invest Global (dưới đây gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm là đơn vị trực thuộc Hiệp hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng; hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tuân thủ các quy định và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm và theo Điều lệ của VAFIE. Trung tâm chịu sự quản lý của Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Đây là sự kiện gắn liền với việc tái cấu trúc Trung tâm. Invest Global có trụ sở tại tầng 3, Trung tâm Hội nghị Quốc tế 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Ra mắt lãnh đạo Invest Global - Trung tâm Thông tin và Tư vấn Đầu tư trực thuộc VAFIE

Lễ ra mắt Trung tâm Thông tin và Tư vấn Đầu tư-Invest Global. Ảnh: NT

Theo đó, ông Đào Quang Bính được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Tổng giám đốc Trung tâm. Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý. Phát biểu tại lễ ra mắt, GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch VAFIE nhận định, việc tái cơ cấu Trung tâm đúng vào dịp Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài hậu Covid-19. Hiện nay, làn sóng chuyển dịch các dự án đầu tư từ Trung Quốc sang các nước khác đang diễn ra mạnh mẽ và Việt Nam là một trong những nước có cơ hội tiếp nhận sự dịch chuyển đó. "Do đó, Trung tâm cần kết nối với các nhà đầu tư, thực hiện theo Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030", GS. Nguyễn Mại nói. Ra mắt lãnh đạo Invest Global - Trung tâm Thông tin và Tư vấn Đầu tư trực thuộc VAFIE Ra mắt lãnh đạo Invest Global - Trung tâm Thông tin và Tư vấn Đầu tư trực thuộc VAFIE

Trung tâm Thông tin và Tư vấn Đầu tư thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật như: Tổ chức hoạt động giới thiệu và xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch...; Hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước bao gồm: i) cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế-xã hội; tình hình đầu tư; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và vùng lãnh thổ; pháp luật, cơ chế, chính sách; tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư khi có yêu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư; ii) hướng dẫn thủ tục đầu tư; iii) hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất...; Đồng thời, kết nối với các trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; và phối hợp với các đơn vị thuộc Hiệp hội triển khai các công việc chung và thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công, điều động của Ban Chấp hành Hiệp hội và Giám đốc Trung tâm.

Nguồn: Nhàđầutư

: